Tchadsjön och Bodélé Depression 2015-03-06

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka10/db15mars06.htm
 
Tchadsjön ligger i en stort platt låglansområde som kallas Tchadsänkan och som omfattar i stort sett hela Tchad och en stor del av landet Niger.
 
 
 

Nordost om sjön finns Bodélé Depression där det är sandstormar 100 dagar per år. Se på kartan nedan, den röda markeringen. Från  Bodélé Depression kommer det finaste stoftet med fosfor som göder Amazonas. Se http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka10/db15mars05.htm Varje dag produceras det 700,000 ton med stoft. Totalt blåser det över uppemot 30 miljoner ton varje år till Amazonas. Vissa källor säger upp till 50 miljoner ton. Fast det varierar från år till år. Från Bodéle Depression kommer ungefär hälften av Saharas stoft. Detta stoft är också viktig näring för plankton i Atlanten. Nu när Sahelområdet blivit grönare blir det också mindre stoft från Sahara och några forskare klagar på detta nämligen att Sahara blir grönare, då blir det också mindre stoft, mindre näring till havet och därmed mindre fisk.

 
 
Kartan visa hur stoftet blåser över och från Sahara och Arabien. Den röda delen är Bodélé Depression. Tidigare var Tchadsjön en ”mega lake”. Efter den stora Istiden grönskade Sahara och där fanns gott om de afrikanska djuren. Det fanns även fler sjöar än Tchadsjön.
 
 
 

Hur ser det ut idag?

 

 

Supertorrt eller hur?

 

 
 

Sandstormar är svåra för invånarna, denna bild är från Niger, men nyttiga för havet och Amazonas.

 

 
 

Tchadsjön har blivit mindre undan för undan. Men vad är då främsta orsaken? Klimatförändringar?

 

“The UN Environment Programme (UNEP) and the Lake Chad Basin Commission (LCBC), a regional body that regulates the use of the basin’s water and other natural resources, maintain that inefficient damming and irrigation methods on the part of the countries bordering the lake are partly responsible for its shrinkage. Emmanuel Asuquo-Obot of the World Wildlife Fund (WWF), an organization devoted to wildlife conservation, points to the diversion of water from the Chari River to irrigation projects and dams along the Jama’are and Hadejia Rivers in northeastern Nigeria”. - See more at: http://www.un.org/africarenewal/magazine/april-2012/africa%E2%80%99s-vanishing-lake-chad Att sjön blir mindre ger upphov till konflikter mellan folkgrupper. Det finns idéer om att ta en del vatten från Kongofloden och fylla på sjön med detta. Det är ett jätteprojekt. Vi finner här samma typ av problem som med Aralsjön. Även om nederbörden varierar och varit mindre under en del år är det en stor påverkan att använda vattnet för bevattning och att bygga dammar som inte bara ger elektricitet utan även stora vattenytor där vatten avdunstar på fel plats och det blir mindre regn över Tchadsjön. Hur stor del som de stora bevattningsprojekten har i Tchadsjöns minskning vill ingen försöka sig på att beräkna. Mycket lättare att skylla på klimatförändringar.

 

 
 

Till hälften gröna sanddyner i östra och norra delen av det forna sjöområdet visar att det varit öken där tidigare, kanske under istiden då Sahara var mycket större och torrare.

 

Till slut en bild från Tchadsjön. Det är torrt i omgivningarna.

 

 
 
 

Kommentera här: