Stoftet på Grönlandsisen 2014-12-19

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2014/vecka51/db14dec19.htm
 
Detta är en fortssättning på Dagens Bild och Blogg den 9 december.
 

Nordenskiöld steg iland på Grönlands sydvästra del vid Diskobukten. Norr om vikingarnas västra bosättning men Diskobukten var en välkänd jaktplats för vikingarna.

 

 
 

Se karta från hans bok där en glaciär när ända fram till en liten vik. Vägen där de tig sig fram är markerad på kartan.

 

 
 

Det var södra delen av Diskobukten.

 

Idag ser det ut på följande sätt enligt Google Maps. Även idag når glaciären ända ut till viken.

 

 
 

Expeditionen var besvärlig. Vissa dagar regnade det på isen, det fanns isälvar att korsa, vissa av dem var för stora. Det hade även bildats issjöar på isen. Det var med andra ord blött i slutet på juni månad. I skuggan mellan 2 till 8 grader och i solen kunde det bli upp till 20 grader varmt så det gick att torka blöta kläder.

 

 

Om den gåtfulla kryokoniten skriver Nordenskiöld ganska mycket. Han viste på den tiden inte var det kom ifrån men antog att det var vinddrivet. Senare forskning har klargjort det hela men behållit det namn som Nordenskiöld gav det.

 

 
 

Inte mycket nytt under Grönlands sol. Fast det framställs i dag som att är mer av det hela och det isen skulle smälta något mer och lite mer sot är inte alltför märkligt.

 

Se http://natgeo.se/natur/isen-bryts-gronland-i-forandring  http://natgeo.se/en-overraskande-expedition-pa-isen
 
 
 

Minskade hjärtinfarkter 2014-12-17

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2014/vecka51/db14dec17.htm
 

Enligt kostdoktorn http://www.kostdoktorn.se/mer-smor-annu-farre-hjartinfarkter-i-sverige

 

”Den mossiga skrämselpropagandan om att dramatiskt ökat smörätande i Sverige också ökat antalet hjärtsjuka krossas åter av verkligheten. Nysläppt statistik från Socialstyrelsen visar åter precis motsatsen. Antalet hjärtinfarkter i Sverige fortsätter att rasa, både för män och kvinnor, precis som de gjort sedan mitten av 00-talet. Vi blir allt friskare, trots att vi äter allt mer smör. Eftersom modern vetenskap gång på gång visat att fettsnål kost inte gör minsta nytta för hjärthälsan så borde ingen bli förvånad. Men det finns definitivt de som behöver uppdatera sina kunskaper.”

 

Se http://www.kostdoktorn.se/dags-att-lagga-ned-kriget-mattat-fett

 

 
 

http://www.kostdoktorn.se/det-verkliga-sambandet-smor-hjartsjukdom-i-sverige

Då jag diskuterar mättat fett med mina elever frågar jag dem om de verkligen tror att det är farligt att äta det som man själv består av. Svaret brukar bli nej. Sedan handlar det alltid om mängder också säger jag.

 

Sluta med smörgåsmargarinerna som Lätta o Becel osv, ät smör eller Bregott säger jag. Det är nyttigare.

 

 

Troposfären 2014-12-16

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2014/vecka51/db14dec16.htm
 
På bilden ser du luftcirkulationen runt jorden vilken visar tjockleken av luften över tropikerna, i överdrivna proportioner. Luften över tropikerna är dubbelt så tjocksom över polarområderna men de övre lagren är kallare där än över polarområderna på grund av högre höjd.
 
 
 

Mängden vattenånga är också störst över tropikerna.

 

 
 

Vi ser att den mesta vattenången finns i områden mellan 30 grader norr och 30 grader syd. Mer är 10 000 ppmv, mer än en procents vattenånga.

Solinstrålningen är också störst över de tropiska områdena vilket ger högre temperaturer. Se bild nedan. Dessutom påverkar växthuseffekten.

 

 
 

Vattenångan är väldigt viktig för växthuseffekten. Mot polerna är det knappast ingen vattenånga, luften är för kall och den är tunnare, solen skiner mindre. Den största delen av växthuseffekten har vi mellan 30 grader nordlig bredd och 30 grader sydlig bredd. Kanske så mycket som 70 % av vår planets växthuseffekt finns här. Ställde frågan till Per Holmgren om det var så att 70 % av växthuseffekten fanns mellan dessa breddgrader och han sa att det var fullt möjligt.