Temperaturen 2011-11-01

Många har brytt sina hjärnor med frågan varför temperaturen inte stiger i takt med CO2-utsläppen. Sedan i slutet av 90-talet har temperaturen legat stilla på en platå. Det visar även de senaste granskningarna. Se diagram.Under finns en annan framställning över de senaste decenniernas temperatur. Det finns olika organisationer som mäter temperaturen och de kommer fram till något olika temperaturer fast trenden är densamma. Se kommentarerna kring detta av Nordin och Björnbom den 29 okt på http://www.theclimatescam.se/Lägger vi ihop de fem främsta organisationerna som mäter den globala temperaturen får vi följande färgglada diagram som är hämtat från  http://www.climate4you.com/ sammanställt av den norske forskaren prof. Ole Humlum. Den går tillbaka tills 1979, det år då man började mäta den globala temperaturen med satellit. Där ser du tydligt att temperturen stått stilla under det senaste decenniet men att vi hade under 80- och 90-talen en temperaturuppgång. Men frågan är om denna temperaturuppgång är unik.Det är intressant att jämföra tidigare temperaturuppgångar. Vi har ju haft termometrar alltsedan Fahrenheit och Celsius tid. Längsta temperaturserien är från centrala England. Jämför temperaturuppgången i början på 1700-talet. Tyvärr har vi inte tillgång till en global temperaturmätning men det är en liten indikation på att temperaturuppgången i vår tid inte är unik. Till sist, det är tur att temperaturen har stigit så vi har sluppit ur den ”lilla istidens” grepp.För att se diagrammenovan tydligare se http://i49.tinypic.com/rc93fa.jpg

I börja av sjuttonhundratalet hade vi en märkbar värmeperiod i mitten av den så kallade "lilla istiden". Det är något som även avspeglar sig både i Grönlandsisen och i Östersjöns avlagringar.Hur blir vintern? 2011-10-31

Först är det bäst att säga att jag vet inte men det finns andra som är mer säkra på den saken. I New York kom snön extra tidigt, enligt somliga var det 142 år sedan det kom så tidigt senast eller enligt andra källor så var det 1925. (På en plats i Massachusetts kom det över en meter snö). Men i alla fall var det länge sen. Tur att den inte kom här.

I DN den 25 oktober redovisas ett antal prognoser som talar om en mildare vinter. Ingen vargavinter alltså vilket låter skönt för en person som jag. Men går vi lite söderut till Tyskland så är det andra tongångar. ”In vier Wochen beginnt der Horror-Winter” säger nättidningen Bild.de  http://www.bild.de/news/inland/winter/knackig-kalt-und-viel-schnee-in-vier-wochen-beginnt-der-horror-winter-20503180.bild.html December, januari och februari blir kalla månader.

Ibland hör man argumentet att kalla vintrar kommer tre och tre. Det som spökar i bakgrunden är de tre kalla krigsvintrarna. Men hur är det med detta. Meteorologen  och forskaren Tage Andersson har skrivit en bra kommentar till detta under rubriken Varma vintrar har klumpat ihop sig på bloggen TCS.

Vi Kopierar denna. ” ”Men den märkliga slump som klumpat ihop köldsmällarna under 1900-talet är inte det enda som talar för ännu en kall vinter” skrev Aftonbladet den 7 sep 2011.

På förstasidan lovade man ett nytt fantastiskt prognosindex, men varken i pappers- eller webbupplagan lyckades jag hitta det. Inte heller fann jag särskilt många hopklumpade köldsmällar i deras diagram, som uppenbarligen hämtat data från SMHI.

Vintrarnas (3 månader, föregående decembers, årets januari och december) temperaturanomalier med avseende på referensperioden 1931-1960 visas av figuren. Den omfattar perioden 1860-2011.  Även om också en av TV4s meteorologer påstår att de kalla vintrarna klumpar ihop sig har jag svårt att se det. Under 1900-talet förekom 3 riktigt kalla vintrar i följd endast 2 gånger, de ökända krigsvintrarna 1940-42 och 80-talets 1985-87.

Nu kan man naturligtvis diskutera sådana här medelvärdens relevans. Det är tre månader, för ett land som omfattar 15 latitudgrader. Den senaste vintern t.ex., som var kall, inleddes med snöfall redan i november, följt av en extremt kall december. Januari fick nästan normal temperatur, något åt det varma, medan februari blev kall med sträng kyla i Norrland. Men med alla svagheter ger anomalierna dock en översiktlig bild.  Klumpat hop sig har inte de kalla vintrarna gjort utan de varma!

För att få en uppfattning om vintrarnas tendenser, den förkättrade trenden, har jag på vanligt sätt beräknat den linjära trenden för perioden 1860-2011. Den blir 0,8 grader C per 100 år. Nära motsvarande storhet för norra halvklotets vintrar. Detta innebär varken att anomalierna är lika stora eller går i takt. Norra halvklotets är ungefär en tiopotens mindre och korrelationen mellan de två är visserligen positiv, men svag.

Lite mer om detta kan läsas i TCS inlägg Ytterligare en kall vinter? (8/9), Våra kalla vintrars geografi (22/9) och TV4-meteorolog: Rent statistiskt möjligt med ny vargavinter (25/9)

När detta skrivs har vi en tidig, härlig brittsommar. Det säger oss inget om den kommande vintern, men prognosmakarna har fattat att vintrarna fortfarande kan bli kalla och Aftonbladet är inte ensam om att spå en vargavinter.Den som lever får se!!!

 

 

 Fladdermöss är viktiga! 2011-10-28

Igår skrev jag om fladdermöss som pollinerare mycket viktiga i tropikerna. Men det finns också insektsätande fladdermöss i tropikerna. Alla de svenska fladdermössen (19) arter) är insektsätare, vilket också de allra flesta fladdermöss är. En fladdermusindivid kan äta upp till 7 000 myggor per natt! En annan uppgift säger att de kan fånga 1000 myggor per timme. Jag undrar vad en lövsångare eller en svala äter under en dag. Har inte lyckats att hitta uppgifter om detta. Odlare av frukter och nötter har haft nytta av att sätta upp fladdermusholkar. Insektmängderna har minskat för dem.

Så om du besväras av mycket mygg på sommaren varför inte sätta upp en fladdermusholk. Naturhistoriska Riksmuseet har en ritning för en annan typ av holk se:
http://www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturen/djur/daggdjur/fladdermoss/fladdermusholkar.1037.html

Läs mer på Naturvårdsverkets sida http://www.naturvardsverket.se/fladdermus

2011-2012 ska bli det internationella fladdermusåret ”Year of the bat” http://www.yearofthebat.org/“When 1.5 million free-tailed bats began moving into crevices beneath the Congress Avenue Bridge in downtown Austin,(se bild ovan) Texas, health officials warned that they were rabid and dangerous, and local people wanted the bats eradicated. However, through the educational efforts of Bat Conservation International, fears were calmed, and in more than 30 years, not a single person has been harmed. The bats consume roughly 15 tons of insects nightly and attract 12 million tourist dollars each summer, clearly demonstrating the value of bats to our environment and economies. http://bankofnaturalcapital.com/2011/01/20/bats/

Själv har jag besökt en fladdermusgrotta på Filippinerna men det är fladdermöss som även flyger på ut dagarna. När man går i den får man akta sig så man inte får en skit i huvudet.