Fasanen 2011-04-01

Det finns ett antal vackra fåglar inom fasanfamiljen. Även påfågeln är en fasan fast aningen större. Fasaner infördes i Sverige för jaktens skull. Påfåglar höll större gårdar och gods mer som en statusfågel i trädgårdarna. Påfågeln kommer från Sydostasien och Indien och där räknas den som en helig fågel. På ön Palawan i Filippinerna finns det en fasan som kallas påfågelfasan.

http://www.tartpeafowl.com/page04.html http://www.animalphotos.me/bird4-b.htm
Här finns några bilder på olika fasaner och andra stora hönsfåglar.

Här finns en länk om du vill köpa vanliga fasaner. http://www.nbfasaneri.com/prislista.htm

 

Här är en bild på diamantfasanen. Den hör hemma uppe i Himalaja.


Fåglar som minskar 2011-03-31

Nu är det vår och det är så trevligt att höra fåglarna börja kvittra igen. Det ger mig så underbara vårkänslor. När jag hör den första talgoxen spritter jag till och blir så glad. När man senare under vårkvällarna hör koltrasten mörka och ljuva stämma är det så vackert, något njutbart. Men!!!

Igår skrev jag om fåglar som ökar. Det som gör att fåglar minskar är ofta svårt att säga. Förändringar i jordbrukslandskapet med mindre antal diken. Bönderna har effektivare maskiner så det blir inte så mycket spillsäd vilket kan vara bra på våren. Vi har mer granåkrar. Hårda vintrar tar kål på många. Detta är orsaker som ofta anges. Men den farligaste saken för småfåglar anges inte så ofta nämligen katter. Vad sägs om detta citat?  “According to a report by the American Bird conservancy, cats are responsible for the deaths of between 500 million to one billion birds each year in the United States”.

 

Hur är det då i Sverige?  Någonstans mellan 10-20 miljoner småfåglar tas av katterna varje år. Katter är små gosiga mördarmaskiner. Vad sägs om följande händelse.

”Plötsligt kom en av svalorna som bodde under uthustaket insvepande genom den öppna dörren och framkallade förskräckta rop om att vi måste få ut fågeln. Men ingen hann göra något åt saken, för som en blixt kastade sig den nyss så flegmatiska katten någon meter rakt upp i luften, rev ner svalan och for ut på trappan med den i munnen. Och någon minut senare vittnade bara en hög fjädrar om vad som hade hänt”.

En del försöker att intala sig att katterna bara tar svaga och sjuka fåglar. Visst tar katterna svaga fåglar. De äter gärna fågelungar. Sjuka fåglar då? Det finns knappast några sjuka fåglar 99,9 % av fåglarna de tar är friska.

Några sätter små pinglor eller bjällror på sina katter för att fåglarna ska höra när en katt kommer men katterna smyger så fint att pinglorna inte hörs.

Från följande länk saxar vi:
http://sn.snf.se/sveriges-natur/artikel.cfm?CFID=5162&CFTOKEN=84092943&id=1440

”Den 26 november 2006 samlades invånarna på ön Ascension i södra Atlanten för att fira. Efter sex års arbete hade äntligen öns stam av förvildade katter, mellan 600 och 800 stycken, utrotats.

Bakgrunden känns igen från andra öar dit europeiska resenärer anlände med sin obligatoriska last av både skepps­råttor och skeppskatter. Först klev sjömännen iland. Strax därefter möss och råttor och i deras fotspår katterna. Efter det blev öarnas ursprungliga djurliv aldrig sig likt igen.

I fallet Ascension dröjde det till 1815 innan möss och människor, katter och råttor steg iland. Då fanns det uppskattningsvis 20 miljoner sjöfåglar på öns fågelberg. 185 år senare hade alla försvunnit, förutom 400 000 fåglar som häckade på klippor i vattnet utanför huvudön, utom räckhåll för de förvildade katterna”.

Villasamhällen är som små ekologiska öar med många fruktträd och blommor som insekter dras till. Detta ger underlag för att det ska finnas mer småfåglar. Men just i dessa områden har man lagt märke till minskningar av fågelpopulationerna. Hur ska man då göra om man älskar både katter och småfåglar och inte bara älskar goserovdjuret. Titta noggrant på bilden! Denna haklapp påstås vara effektiv.Det är lite jobbigt för katten att springa och hoppa med denna!

I Sverige lär det finnas minst 100 000 herrelösa katter. Vad gör vi med dem? Absolut inga katthärbergen utan de bör skjutas.

I Sverige finns det ca 1.6 miljoner katter. På bara några år har det ökat från 1.2 till 1.6 miljoner. Hälften av dessa borde utrotas eller åtminstone hållas i bur. Fast man kan ju också kastrera och sterilisera på löpande band så att katterna inte förökar sig så mycket

Ofta kan man få höra att människan är så hemsk, hon bara förstör naturen och utrotar djur och så böjer de som säger detta sig ned och gosar med sitt lilla rovdjur.


Grågäss 2011-03-30

Grågåsen hör mest hemma längs våra kuster och vid de större sjöarna. De äter växtdelar från exempelvis vass. Allteftersom skotten kommer upp betar de av vassen vilket gör att vassen minskar och vassen har minskat mycket i exempelvis Hornborgasjön. Detta är inte bra för andra fåglar som håller till i vassen. Förr i tiden höll vassen på att växa över hela sjön och detta minskade efter att man höjde vattennivån. Nu är det på väg åt andra hållet. Det behövs en toppkonsument som håller efter grågåsen och nu får människan ikläda sig denna roll. Mer jakt alltså. Nedan ett diagram som visar utvecklingen populationen av grågäss i Sverige.

En jämförelse mellan grågås och kanadagås. Kanadagäss har ökat mycket i Sverige och gillar att hålla till vid badplatser men nu får den ökad konkurrens med grågäss. Men den stora skillnaden är kanadagäss söker mer av sin föda på land.

Andra fågelarter i Sverige minskar istället. Vad kan det bero på?