Primärproduktionen i haven 2014-02-27

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2014/vecka09/db14feb27.htm
 

Störst primärproduktion på kontinentalhyllorna och vid kuster där kallt näringsrikt vatten väller upp som utanför Sydamerikas kust. Mitt ute i stora hav är produktionen liten, havsöknar kallas det ibland. Ett lägre pH tycks inte stoppa produktionen.

 

 
 
Även hög produktion även på de platser där pH-värdet är lägre
 
 
 

Havsförsurning 2014-02-26

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2014/vecka09/db14feb26.htm
 

Vanligtvis läser vi att pH-förändringen sen förindustriell tid är ca 0,1 enhet. Enligt kartan på dagens bild är förändringen i genomsnitt mindre är 0,1 enheter. Hur mätt man då pH förr i tiden? Man kunde inte mäta pH. Den svenske kemisten Svante Arrhenius klarlade på 1890-talet att syror avger protoner och baser tar upp protoner. pH-skalan uppfanns 1909 av en dansk forskare vid namn Sören Sörensen. Den första riktiga pH-elektroden uppfanns på 1930-talet. Hur vet man då pH-värde tidigare? Man räknar på koldioxidens partialtryck och detta räknas om till pH-värde. Det förutsätter dock att man fått rätt värde på halten koldioxid. www.epa.gov/climatechange/pdfs/print_acidity.pdf

 

Hur har pH- värdet varierat?

Först ett exempel från Atlanten som förvånar mig. Se http://www.bios.edu/research/projects/beacon/

Kanske inte bara försurning.

 

 
 

pH-värdet var högre under istider än under mellanistider. Se http://www.nature.com/scitable/knowledge/library/ocean-acidification-25822734

 
Här finns även de dystra förutsägelserna.
 
 

pH-variationerna längre tillbaka i tiden. Se http://www.advancedaquarist.com/2009/2/chemistry

 

 

Variationer i South China Sea. Se

 
 
Variationer under en 30-dagarsperiod från olika platser. Se http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0028983
 
 

pH-värdet varierar men om det blir en sådan försurning som man pratar om, hur går det då för korallreven? Vi fortsätter i morgon.

 

 

 

Saigaantilopen 2014-02-25

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2014/vecka09/db14feb25.htm
 

Under början på 1900-talet eller i slutet av 1800-talet enligt olika källor, blev denna antilop nästan utrotad. Men den hämtade sig så i slutet av 1900-talet fanns denna i mer än en miljon exemplar. Men sedan började en fullkomligt hänsynslös jakt på den för hornens skull så den minskade med ca 95 %.  Hornen har använts som substitut för noshörningshorn i kinesisk medicin. I dag finns det kanske 50 000 kvar.

 

 

Bildkälla mongabay.

 

Utbredningsområdet idag.

 
 

Karta Wikipedia. Två underarter av Saigaantilop.