Det nya borrhålet 2013-11-29

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2013/vecka48/db13nov29.htm
 

Projektet kallas ” The North Greenland Eemian Ice Drilling project or NEEM”. Det nya borrhålet finns uppe i nordvästra delen av Grönland. Att läsa om projektet http://neem.dk/about_neem/

 

http://www.nature.com/nature/journal/v493/n7433/full/nature11789.html

http://hockeyschtick.blogspot.se/2013/01/new-paper-finds-greenland-was-much.html

 

Platsen

 

Borrhålet ligger i ett område som är totalplatt vilket är viktigt för transporterna.

 

 
 
 
 

Transporten till platsen sker mha Herkulesplan på skidor. Ett plan som precis ska lyfta. Om du tittar noggrant ser du att skidorna är fastsatta under hjulet. Undrar hur man gör om planet ska landa på barmark någonstans? Kan man innan landningen släppa av skidorna och landa på hjul?

 

Resultatet av borrningarna

De har nu borrat sig ännu längre tillbaka än tidigare, till 130 000 år sedan. Isen kommer ju ihåg minnet av yttemperaturen och därför kan en rekonstruktion göras av både isens tjocklek och temperatur.

 

Resultatet presentaras bla i ett diagram. Färgerna visar på yttemperaturerna på Gröland. Dessa temperaturer avspeglar temperaturen på norra halvklotet. Vi kan se att det var upp till 8 grader varmare under den förra mellanistiden. Varmare än vad man trodde tidigare. När den förra mellanistiden började var istäcket på platsen 200 m tjockare än idag och eftersom det var märkbart varmare sjönk isnivån till 130 m under dagens nivå. Grönland smälte av mer under denna mellanistid än under dagens. Trots den märkbart högre temperaturen var det ingen katastrofal avsmältning av Grönlandsisen. Isen minskade med ca 25 % under de 6000 varmaste åren. Isen gled heller inte ut i havet som vissa har hotat med att Grönlandsisen ska göra idag. Detta är egentligen en omöjlighet för Grönland är nedtryckt och isen ligger som i en skål. Ser vi på det övre temperaturdiagrammet ser vi att temperaturen var högre i början av mellanistiden ungefär som under denna mellanistid. Det var varmare under stenåldern än idag. Vi kan också se att det finns två stycken istidsminima, ca 70 000 och 30 000 år sedan.

 

 
 

I en annan forskningsartikel presenteras resultat av Grönlands avsmältning under de senaste decennierna. Den är beroende av NAO, stabila vädermönster över norra Atlanten. Se http://www.ldeo.columbia.edu/res/pi/NAO/  mer värme på vissa platser då NAO är i sin positiva fas och tvärtom. Se diagram

 
 

Diagrammet visar svängningarna mellan positiv och negativ fas. Det gick nu mot negativ fas omkring år 2000 och detta innebär mildare förhållanden på Grönland.

 

 
 

Här säger ett par forskare att det var en ovanligt snabb uppvärmning av Grönland under 1900-talet första årtionden men sedan har det varit en sjunkande temperatur totalt sett. Se http://folk.uib.no/abo007/share/greenland/chylek_box04.pdf

 

 

 

Fågelarter med stor spridning 2013-11-28

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2013/vecka48/db13nov28.htm
 

Några exempel på fåglar med stor ut bredning.

Korpen är den kråkfågel med största spridning men den begränsar sig till norra halvklotet.

 

Karta Wikipedia.

 

Utbredningen av en art av hornugglan, Asio otus.

 

Karta: http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=22689507

 

Starens utbredning. Fått hjälp av människor att spridas.

 

Bloggar 2013-11-25

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2013/vecka48/db13nov25.htm
 

Våra media har i allt större utsträckning blivit vad vi kallar politiskt korrekta. Det har jag erfarit när det gäller klimatfrågan. Men det är fler frågor där det råder samma förhållande. Våra journalister är agendasättare och vill vara våra uppfostrare. Den kritiskt grävande journalistiken i den lilla del som finns kvar är också ensidig.

 

För ett tag sedan kom det en nyhet om en avhandling som visade att det är bra för exporten med invandring och att det är bra för företag att anställa invandrare. I detta fall är det tydligt hur den kritiska journalistiken lyser med sin frånvaro.

 

Svd uttrycker det så här,  ”För Sveriges del så kan en invandring på tio procent ge upp till 4,5 procent högre export till invandrares hemländer. Samtidigt ser vi att för varje utlandsfödd som ett svenskt företag anställer så ökar exporten till dennes hemland med närmare en procent, säger nationalekonom Andreas Hatzigeorgiou, Lunds universitet”.   

http://www.svd.se/naringsliv/utlandsfodda-okar-svensk-export_8714468.svd

 

Vidare säger SVT ” Anställ utlandsfödda och öka exporten. Ny forskning visar att svenska företags utrikeshandel ökar med närmare en procent för varje utlandsfödd person som anställs………. – De utlandsfödda har kunskap och kontaktnät på främmande marknader. Företag som anställer utlandsfödda sänker sina handelströsklar eftersom de får information om hur man tar sig fram på ibland snåriga marknader. Det kan vara svårt att veta för den som själv saknar rötter i landet, säger Andreas Hatzigeorgiou. 

 

Utbildningsnivån viktig

Utlandsfödda som har färska kontaktnät spelar störst roll för utrikeshandeln. Men även utbildningsnivån är viktig för att exporten ska gynnas.” http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/invandring-okar-foretags-export-1?&sida38944=3&artikel38944=1594881&area38944=main

 

Utbildningsnivån är viktig sägs det. Det betyder allt vill jag påstå. Mycket få sådana personer kommer dock till Sverige vad jag förstår. Ingen i vanliga media granskade detta kritiskt. Därför vänder jag mig till www.tino.us

 

Tino Sanandaji skriver, ” Det största problemet för teorin om invandring och export är dock att det tycks röra sig försumbara siffror. Ca 80% av de flyktingar Sverige beviljade uppehållstillstånd till 1980-2012 kom från endast 10 länder: Före detta Jugoslavien, Irak, Iran, Somalia, Afghanistan, Syrien, Libanon, Eritrea, Etiopien, Chile och Turkiet.

 

Om invandring är viktig för export borde vi observera att en hög och ökande andel av svensk export går till dessa länder. Så är dock inte fallet. Av Sveriges samlade varuexport år 2012 gick enligt SCB endast blygsamma 2.1% till dessa tio länder som Sverige har tagit de flesta flyktingar från.

 

Sveriges exporterade förstås till dessa länder även innan flyktinginvandringen. SCB redovisar varuexport från 1977 och framåt. 1977 gick 3.2% av Sveriges varuexport till dessa tio länder. Exporten till de stora invandrarländerna har inte ökat efter att flyktinginvandringen tog fart, ett förödande faktum för teorin om flyktinginvandring som exportdrivare.” Han visar också att Finlands export ligger på ungefär samma nivå trots att Finland tagit emot så mycket färre invandrare från dessa länder. Diagrammet från hans blogg visar att det är som han säger ”försumbara siffror”.

 

 
 

Om Tino på Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Tino_Sanandaji

 

Nima dervish på Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Nima_Dervish

 

Nima var en journalist som lämnade Sverige i besvikelse. Han försökte varna svenskarna för de reaktionära, antidemokratiska krafterna som är i full fart i Sverige. Våra media var inte intresserade, journalisterna vågade inte skriva om det för de var hypernervösa att bli kallade rasister.

 

Nu har nyligen in iransk/svensk journalist i Aftonbladet hoppat på Norge och dess politik och skrivit ned Norge. Nima säger att han skäms. Han skriver ”Läser Ehsan Fadakars text om Norge och vet inte vart jag ska ta vägen. Det blir en mix av lika delar förlägenhet å hans vägnar, såväl som ilska”. Och vidare ”Så norsk kultur är skit värd enligt Ehsan. Det är kanske inte vad Ehsan menar, men isf får han lära sig att uttrycka sig korrekt, för när jag läser meningen ovan så är det just detta den förmedlar; Norsk kultur är inte värd att bevara.

 

När nån liten stam i Amazonas måste flytta från sin lilla djungelplätt och urbaniseras och deras okända lilla språk dör ut så sörjer vi alla för att vi, världen, har förlorat ytterligare en liten del av vårt kollektiva, blandade och rika kulturflora. Men om Norge raderades från världen skulle det uppenbarligen inte vara nån större förlust, för vad har Norge och norsk kultur bidragit till världen?”  Läs vidare http://nordicdervish.wordpress.com/2013/11/16/no-way/

 
Hans senaste blogginlägg handlar om Taxi Kurirs märkliga annonsering. http://nordicdervish.wordpress.com/