Amazonas 2013-02-01

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2013/vecka05/db13feb01.htm
 

Amazonas har liksom andra tropiska områden drabbats mycket av detta. Inte bara platta områden bränns utan även branta sluttningar och därmed kan jorderosionen ta fart.

 

På en video presenteras en man i Amazonas som har funnit att det går bra att försörja sig utan att bränna skogen och han håller på att lära andra hur de ska göra. Denna man planterar träd i stället. Se på videon som finns på denna hemsida: http://news.mongabay.com/2013/0131-hance-werber-interview.html Det finns också en intervju med filmaren.

 

Det behövs personer som Reynaldo. Indianerna som en gång i tiden var talrika i Amazonas hade sitt sätt att bruka jorden som bland annat innefattade att de grävde ner träkol i marken och på så sätt fick den bördigare. Vissa indianer gör fortfarande på samma sätt men om Reynaldo gör det avsjöjar inte filmen.
 
 
 

Att återställa degraderat land 2013-01-30

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2013/vecka05/db13jan30.htm
 
Använd nötkreatur förståndigt det är Allans budskap. Många nötkreatur får beta intensivt i större hjordar men en kort tid på varje plats. De efterlämnar nedtrampade växter och mycket kobajs. Områder återställer sig självt och växer till innan det är dags för nästa omgång med nötkreatur. Som på bilden.
 
 

Världen kan alltså få mer kött men inte från köttfabriker utan från den stora mängd betesmarker som finns speciellt i Afrika och Amerika. Men världen behöver inte mer djurfabriker där mängder av djur finns på en begränsad yta och där mat odlas på jordbruksmarker runtomkring. Det skulle finnas mer naturbeteskött i våra affärer. Vår jordbrukspolitik stöder inte detta helhjärtat. Bönder får ersättning för att slå av gräs på sekundära åkrar som bara blir liggande till ingen nytta. Bättre vore att bönder fick bättre ersättning för att hålla djur i naturbetesmarker vilket också skulle leda till att den biologiska mångfalden skulle återhämta sig i vårt land.

 
Vidare till Allan och några foton till.
 
 
"Denna flod i Zimbabwe brukade flöda året runt. blev det så att överbetning på grund av vandrande boskap blottade mycket av marken i det omgivande området. Idag floden flyter bara som störtfloder efter häftiga regn. Förlust av biologisk mångfald är svår, boskap svälter, och de flesta vilda djur har försvunnit."
 

Inte så långt borta.

 
Denna bild av en närliggande flod togs på samma dag. Det brukade ha liknande problem, men nu har den alltid vatten och flyter större delen av året. Torka är sällsyntden biologiska mångfalden ökar och djurliv har uppstått i stort antal.
 
 
 
Genom att följa Allan Savorys råd får vi inte bara bättre gräsmarker, mera kött utan även mer av det vilda djurlivet. Dessutom genom att växtligheten kommer tillbaka påverkas också klimatet och uttorkningen minskar. Det är en win-win situation.
 
 

Han skriver om detta land

"At the outset, when we donated the ranch land, it had no elephant and buffalo at all (due to a veterinary fence, since removed), and a sparse, fluctuating population of other game. While the communal land still supports little wildlife, the situation on the ranch is very different today. The ranch now supports significant and increasing numbers of elephants, buffalo, kudu, sable antelope, waterbuck, zebra, impala, giraffe, reedbuck and many other diurnal and nocturnal animals. Widely ranging elephants can on some days number 300 or more and, likewise, buffalo herds from 500 to 1,000."

 

 

  
 

Allan Savory 2013-01-28

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2013/vecka05/db13jan28.htm
 
Detta föredrag hölls i Dublin men denne forskare har blivit mer och mer känd i hela världen. Han visar att även om man inte låter djuren beta i områden som varit överbetade så växer till att börja med mer gräs där men efter ett tag blir det lika dåligt som tidigare. Det som saknas är att många djur som liksom våra boskapsdjur är idisslare betar intensivt på ett område under en kort tid och lämnar efter sig mycket gödsel förutom att de trampar upp jorden. Med mycket gödsel blir det mycket att göra för alla nedbrytarna och de för ned både mineralämnen och kolföreningar i marken vilket gör att det växer bättre efteråt. Detta gynnar i synnerhet gräset.
 
 

Här ser du honom i full fart under föreläsningen. Han visar att det inte är överbefolkning eller överbetning som är det största problemet utan vår okunnighet.

Samma utveckling av marken har vi borta i Texas trots att det inte är överbetning, överbefolkning på dessa områden.

 

Ett degraderat landområde i Afrika. Överbetning och överbefolkning.
 
 
Sedan jämför han med västra Texas.
 

Hur ser det då ut i västra Texas?

Gott om spökstäder!

 
Ökenartad terräng. Förr i tiden fanns det boskapsuppfödning här men nu är boskapsdjuren borta och det ser värre ut än tidigare.
 
 

Enligt Allan Savory är boskapsdjur en viktig del av lösningen inte problemet.

 

Hans föredrag finns på nätet.

Ett utdrag på drygt 10 min, http://vimeo.com/8291896

Hela föredraget på 1 timma, http://vimeo.com/8239427

Han pratar lugnt och tydligt så det är lätt att följa honom. Lyssna gärna.