Mayakalendern 2012-12-19

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2012/vecka51/db12dec19.htm
 

Den hittills äldsta versionen av mayaindianernas kalender hittades djupt inne i Guatemalas regnskogar redan 2010, nära den gamla Maya-staden Xultun. Nu har experter lyckats tyda hieroglyferna, målade i rött och svart, i kalendern. I motsats till den populära myten är kalendern inte en nedräkning till jordens undergång i december 2012, enligt forskarna.

 

Denna Mayakalender kommer att hålla i miljarder och biljoner år, säger arkeologen David Stuart vid University of Texas, skriver CSMonitor.

 

"Ungefär som en whiteboard"

Kalendern är komplicerat uppbyggd, med staplar och prickar som representerar siffror. Den hittades i samband med utgrävningar i Xultun, och tros ha använts i att göra en tidsplan kring väggmålningar i Maya-staden, rapporterar Los Angeles Times.

 

Det är ungefär som att ha en whiteboard på kontoret, där du skriver ner formler som du vill komma ihåg, säger David Stuart.

 

Mayaindianerna brukade ange sin tid i cykler, uppdelade på 400 år vardera, så kallade baktuns. Det är dessa baktuns som gett upphov till ryktet om jordens undergång 21 december 2012, då den trettonde baktunen tar slut. Men enligt Stuart är detta en missuppfattning, som länge avvisats av forskarna.

 

Det har funnits många undergångscenarior under under årens lopp, men jorden står kvar som vanligt.

 

Ja, det låter som vi även nu lugnt kan se fram emot att fira jul som vanligt.

 

Det missriktade vrålet 2012-12-18

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2012/vecka51/db12dec18.htm
 

Allt är koldioxidens fel, till och med försämrat dricksvatten. Havsytan ska dessutom stiga med 1 - 2 meter osv. När jag tittade på Värlsbankens sammanställning över världens länder och dess användning av de koldioxidutsläppande fossila bränslena så imponerades jag över Sveriges vandring i detta avseende. Inget annat land i världen har gått från att ha ett beroende av fossil energi från mellan 75 och 80 % på sjuttiotalet till att idag bara vara beroende av fossil energi till ungefär en tredjedel. Många, många länder är till ca 80 % beroende av fossil energi idag.

Se http://rutgerstaaf.blogg.se/2012/december/doha-an-en-gang-2012-12-10.html

De är inte så lätt att ändra detta men med ny teknik som kommer undan för undan kan vi göra något men det kan inte pressas fram med ett vrål.
 
Ta detta med höjda havsnivåer. Vi har fått lära oss att havsytan ska stiga med  en till två meter trots att satellitmätningarna har visat att havsytan bara stiger med 3 mm/år sedan 1990. Ok, visserligen steg havsytan saktare mellan 1960 och 1990 så det har ju ökat och mer ska det öka sägs det. Men att det blev en ökad takt på havsytehöjningen kan ha berott på byte av teknik för att mäta havsytan. Med satellitmätningarna, med den äldre Topex/poseidon, på 1300 km höjd, var det en felmarginal med upp till 3 meter. Detta justeras ned till 2-3 cm mha kalibrering som sker mha fasta mätinstrument vid havskuster. Sedan räknar man ned det till mm. En fantastisk teknik eller hur? Fast kanske med vissa små mätfel.
 

Nu finns det forskare som gjort ännu noggrannare mätningar inte bara med satelliternas höjdmätare utan de har utnyttjat Argosystemets tusentals bojar som flyter runt om i världshaven för att mäta temperatur och salthalt i vattnet och därmed räkna fram vattnets densitet något som minskar då vattnet värms upp och utvidgar sig (steric) och som bidrar till havsytehöjningen. De använder även GRACE satellitens värden när det gäller havens massa och med hjälp av dessa tre mätmetoder plus att de tar hänsyn till jordens isostatiska rörelser.

 
Kontinenterna rör sig alltid det vet vi speciellt här uppe i norden. För 20 000 år sedan hade vi ju en mycket tungs ismassa som pressade ned stora delar av vår kontinent och som gjorde att vissa havsdjup minskade istället. Nu är det tvärtom. Dessa rörelser måste vi ta med i beräkningen.
 
Dessa resultat finns nu redovisade i en vetenskaplig rapport med titeln "The Budget of Recent Global Sea Level Rise 2005 - 2012"  http://ibis.grdl.noaa.gov/SAT/SeaLevelRise/documents/NOAA_NESDIS_Sea_Level_Rise_Budget_Report_2012.pdf   I denna avhandling finner du följande tabell över havsytans höjning under dessa år.
 
 

Av tabellen ser du att det är frågan om en havsytehöjning på ca 1,5 mm/år. Hälften av den tidigare havsytehöjningen som beräknades enbart med hjälp av satelliter. Noggrannare mätningar kan vi inte göra för tillfället. Längre tillbaks än 2005 går det inte att göra dessa beräkningar för att då fanns det inte tillräckligt med Argobojar. Samma värde som under en stor del av 1900-talet och jag ser ingen anledning till att tro att det i framtiden ska bli så radikalt annolunda jämfört med dessa värden.

 
Det finns viktigare saker att vråla emot än detta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passion for freedom 2012-12-17

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2012/vecka51/db12dec17.htm
 

Bilden som jag valt som "Dagens Bild" tycker jag är ett verk som är väldigt laddad, talande och starkt. En liten skolflicka som gärna vill fortsätta att lära sig och utbilda sig men kulturen som hon lever i vill det inte. Denna målning är gjord av en afganskt kontnär. Sammanlagt var det 40 konstnärer som ställde ut verk och de förenades i sin oro för att Västvärlden är på väg att skänka bort sin frihet. Med utställningen Passion for Freedom i London ställer de frågan: Kommer vår strävan efter mångkulturell harmoni i själva verket att bana väg för det totalitära samhället? Vad är frihet? Hur lätt är det att mista den? Och hur svårt är det att få den tillbaka? Svåra frågor, men 40 konstnärer gjorde sitt bästa för att besvara dem i denna konstutställning.

 

Du kan läsa mer om denna utställning här.

http://www.onelawforall.org.uk/passion-for-freedom-awards-2012/

 

Vidare sägs det att:

What is freedom? How easy is it to lose it? And how hard is it to get it back? ...

It is also not a coincidence that several of the organizers behind Passion For Freedom are of Polish / Russian origin. They have experience with more than liberal democracy. "We know the totalitarian by its smell," says Marianna Fox, a 27-year-old designer with roots in Russia. ... "We are concerned to see that so many people take freedom for granted. Too many doesn’t realize how fragile it really is, and we would like to draw attention to this." She stresses that the exhibition focuses on all threats to freedom. Thus China, Cuba and other states where freedom is in difficulty are subject of artistic treatment. ...

 

Islam poses a threat to freedom that it is impossible to overlook, says Marianna Fox. "Many of us who work with the exhibition know what it was like under communism. We were young when it collapsed, but we recognize

 

Violence against women – or to be specific, female genital mutilation – is also the theme that English-born artist Fiona Dent has taken up. Her painting ”Madonna of Mutilation” depicts a woman with cut and sewn lips. In the accompanying description of the painting the artist asks whether the British politicians and authorities would wake up if every year 24,000 little girls had their lips cut off and their mouths sewn together. "The question is rhetorical; of course they would," says Fiona Dent. But it is obviously a different story when it comes to the more subtle cutting of female genitals. ... "In this country there has not been one a single lawsuit about this matter. It’s a terrible disgrace," says Fiona Dent.

http://freethoughtblogs.com/maryamnamazie/2012/11/06/one-law-for-all-passion-for-freedom-awards-2012/

 

Samtidigt som man läser om denna utställning läser vi i våra vanliga tidningar om att personer som är kritiska mot islam blir kallade för "islamofober" och till och med rasister i nedsättande syfte. Därför är det något av en paradox att ett antal muslimska kvinnor i Gävle går ut i tidningen och säger att de ska rösta på SD för att de vill inte att Sverige ska bli muslimskt. De vill att Sverige ska behålla sina traditioner och att invandrare ska anpassa sig till det svenska samhället. Se

http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=x8c2nm63&gInitPage=4

 

Vi läser om kvinnornas situation i arabvärlden i en FN-rapport, UNDP. Det har förbättrats märkbart i ett antal länder men det återstår ännu mycket att göra. Det är denna kultur som konstnärerna vill varna för och som nu flyttar fram sina positioner i västerlandet.

 

The Arab Human Development Report 2005

http://hdr.undp.org/en/reports/regional/arabstates/RBAS_ahdr2005_EN.pdf

"The situation of women in the Arab countries has been changing over time, often for the better. Arab women have made outstanding national and international contributions to the arts, sciences, politics and other fields of human endeavour, achieving results that equal, and often surpass, those of men. Yet many continue to struggle for fair treatment. Compared to their sisters elsewhere in the world, they enjoy the least political participation. Conservative authorities, discriminatory laws, chauvinist male peers and tradition-minded kinsfolk watchfully regulate their aspirations, activities and conduct. Employers limit their access to income and independence. In the majority of cases, poverty shackles the development and use of women’s potential. High rates of illiteracy and the world’s lowest rates of female labour participation are compounded to “create serious challenges”. Though a growing number of individual women, supported by men, have succeeded in achieving greater equality in society and more reciprocity in their family and personal relationships, many remain victims of legalised discrimination social subordination and enshrined male dominance. Unacceptably, physical and mental violence against women often destroys their personal health and security and even their right to life. Such abuse is by no means uniquely found in the Arab world but is part of a global problem." 

 

 

Arabländerna ligger på samma nivå som länder i "South Asia" som Indien, Pakistan och Bangladesh där Pakistan och Bangladesh som muslimska länder har en märkbart lägre läskunninghet än Indien. Bland arabländerna finns det mycket stora variationer.

 

Vi läser vidare "The success in increasing female enrolment in schools, however, does not mean success in eradicating female illiteracy overall. At a time when some countries at medium levels of human development such as Jordan and the occupied Palestinian territory have succeeded in raising the rate of adult (fifteen years and older) education of women to 85 per cent, the rate remains below 50 per cent in six Arab countries: the Comoros, Egypt, Mauritania, Morocco, the Sudan and Yemen. The rate of illiteracy in the Arab world is higher than the world average and higher even than the average for developing nations. Arab countries are entering the twenty-first century weighed down by the burden of about 60 million illiterate adults, i.e., 40 per cent of all adults, most of them impoverished and rural women (AHDR 2002, 51). The results of the public opinion survey confirmed the right of girls to any level of education and to the free choice of specialisation (Box 2-4).

 

All the same, discrimination against women in the Arab countries continues to limit their access to knowledge despite the mass of statistical and other evidence indicating that Arab girls are the better learners, especially on the first rungs of the educational ladder. This is illustrated in the following two boxes. In Egypt in mid-2005, for example, the annual scene of girls securing the highest places in the national secondary school final examination – the great obstacle on the educational ladder for the wider public in Arab countries – was repeated."

 

Rapporten säger att arabiska flickor lyckas betydligt bättre än pojkar att lära sig.

 

Utställarna vill alltså varna för en kultur som vill behålla de gamla diskriminerande attityderna mot kvinnor och där dessa är befästa i deras heliga böcker.

 

 

Som en västeurope känns det lite konstigt att människor från andra delar av världen kommer hit med utställningar, skriver böcker om, att vi måste bli bättre på att försvara våra olika friheter som exempelvis yttrandefrihet.

 

Boken nedan "Defending the West" är skriven av en pakistanier, född i Indien, som skriver under pseudonymen Ibn Warraq. Han varnar också för islams ökande inflytande i västvärlden.

 

Lyssna till denne paktistanier.

Två videor:
 
 

Nr 1 http://www.youtube.com/watch?v=4yQc9yx519M

 

Nr 2 http://www.youtube.com/watch?v=Wv68S4NYVIg

I den andra pratar han om de saudiska pengarna och dess betydelse.