De viktiga supernovorna 2015-10-22

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka43/db15okt22.htm
 

För att solen ska ha fått tillräckligt grundämnen så krävs det minst 4 st tidigare supernovor i omgivningen. En rik på kol, en annan rik på syre, en på Mg och Si, en rik på Fe och tyngre ämnen.

 

En supernova blir det när en röd jättestjärna exploderar och i samband med explosionen bildas de tyngre grundämnena, ämnen tyngre än järn. Ämnen som är lättare bildas genom andra fusionsprocesser än när väte slås samman till helium. De bildas under den röda jättestjärnans stadium innan den exploderar.

 

Galaxer som är irreguljära (utan någon speciell form) tycks inte innehålla några planeter. De har för lågt innehåll av olika grundämnen (för låg metallicitet). Det räcker med väte och helium för att bilda stjärnor men det räcker inte för att bilda planeter. Det synliga universum består till 98 % av väte och helium.

 

 

En lämplig planet 2015-10-21

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka43/db15okt21.htm
 

I boken ”Rare Earth” kan visa läsa en bra sammanfattning av dessa och det sägs allmänt av dagens astrobiologer att livet ute i universum måste vara kol och vattenbaserat.

Jag har sammanfattat det i åtta punkter.

 

Vad som gäller för att en planet ska kunna få liv och att livet ska kunna existera

 

1. Flytande vatten: Alla reaktioner i cellen sker i vattenmiljö. Fotosyntesen, världens viktigaste reaktion är beroende av vatten. Utan vatten inga reaktioner.

 

2. Rätt temperatur: Någonstans mellan 0 -100 i medeltemp. Vid för låg temperatur sker reaktioner för långsamt. Vid höga temperaturer kan större molekyler sönderdelas. Det som ger rätt temperatur är lagom avstånd till en stjärna, lagom rotation runt axeln, lagom/rätt atmosfär. Atmosfären och även haven fördelar värmen runt jorden.

 

3. Atmosfär: Den tillhandahåller ämnen som C, O, N. Den skyddar mot farlig strålning. Ozonlagret skyddar mot UV-strålning, termosfären skyddar mot röntgenstrålning. Den fördelar värmen.

 

4. Magnetfält: Skyddar oss mot solvinden (laddade partiklar från solen). Skadligt för allt levande. Kan blåsa bort allt vatten och atmosfär som den sägs ha gjort på Mars.

 

5. Ämnen: Det måste finnas relativt gott om ämnen som C, O, N, K, Ca, P, S, Fe, Mg och så vidare. Dessa är viktiga för allt levandes ämnesomsättningar. Kol är centralatomen för att levande. Allt liv är kolbaserat och vattenbaserat.

 

6. Rätt storlek: En för stor planet får en giftigare atmosfär och blir helt vattentäkt, en planet som är för liten har svårt att behålla sin atmosfär. Gravitationen har stor betydelse. En för liten planet har svårt att få ett magnetfält. Det måste finnas rörelser i en järnkärna i centrum av planeten.

 

7. Kontinentaldriften: Viktig för kolets kretslopp på längre sikt. Utan denna kommer allt kol att försvinna från atmosfären. Utan koldioxid ingen fotosyntes. Vid kontinentkollisioner smälts exempelvis kalksten upp och avges som koldioxid i vulkaner. Den fungerar som en regulator för atmosfären så att koldioxiden hålls på en rimlig nivå. Utan kontinentaldriften inget land. Livet på land och nära land är det rikaste. Ute i djuphavet är inte livet lika rikt. Vulkanerna är egentligen stora koldioxidsprutor.

 

 

8. Stor måne: Utan en stor måne skulle jordaxelns lutning inte vara stabil och det skulle medföra stora klimatkatastrofer. Månens gravitation styr tidvattnet och detta är viktigt för syresättningen i havet.

 

 

 

 

Kul om vi skulle hitta en bra planet runt våra grannstjärnor men jag är lite pessimistisk på detta område.

 

 

 

 

 

 

Stjärnor i Vintergatan 2015-10-20

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka43/db15okt20.htm
 

Av stjärnorna i Vintergatan är ca 95 % mindre än solen och avger för lite energi och av dessa är ca 80 % direkt olämpliga för de har ibland kraftiga energiutbrott som skulle döda allt liv på en planet

.

I centrum av vintergatan är det för mycket farlig strålning som dödar, strålning som röntgen, UV och en del gammastrålning. Detta på grund av att stjärnorna ligger för tätt och att det även är för mycket supernovor. I centrum av vintergatan är således för mycket aktivitet när det gäller strålning för att liv ska kunna finnas där.

 

 

Solen befinner sig halvvägs ut från centrum och idag befinner sig solen i en extra lugn omgivning. Bara lite interstellär materia, inte så mycket farlig strålning. Det finns ca 500 miljoner stjärnor som ligger utanför vintergatans centrum. Av dess är ca 5 % av samma kategori som vår sol, det gör ca 25 miljoner stjärnor. Av dessa är ca 60 % direkt olämpliga för de är dubbel- eller trippelstjärnor. Planeter i sådana system får knepiga banor.

 

 

Kvar blir ca 10 miljoner stjärnor. Vårt solsystem är rikt på olika grundämnen. De flesta stjärnorna har bara ca 10 % av vår grundämnesmängd. Grannstjärnorna till solen har ca 2/3 av solens grundämnesmängd.

 

För att livet ska kunna finnas behövs det en stabil stjärna med många olika slags grundämnen och en stabil omgivning.

 

Det kan du läsa om i boken ”Rare Earth – Why complex life is uncommon in the Universe” skriven av en geologiprofessor och en astronomiprofessor. En mycket intressant bok som jag rekommenderar.