Mammutens betar 2012-02-01

Så här tänker sig de flesta en mammut med betar.Men betarna sitter fel.  Mammutarna använde betarna som en plog. Se bildenI filmen Ice Age tycks de ha lärt sig detta.Har själv sett bilder på mammutar med betar svängda åt något olika håll men inte reflekterat på det.

När jag en gång tittade på elefanten på Naturhistoriska i Gbg och tittade på betarna såg jag att elefanten verkligen hade använt sina betar. Den ena hade toppen avbruten och på båda två såg jag rejäla slitmärken, men när jag en gång i tiden tittade på monterade mammutbetar på Naturhistoriska i Prag såg jag inga märken undertill på dessa mammutbetar och det undrade jag över. Hade jag tittat på sidan hade jag kanske lagt märke till vissa slitmärken. Dessa betar var monterade felaktigt. Fick denna information från Eirik Granqvist i ett mail häromdagen. Även om mammutarna vandrade något söderut under vintern uppe i Sibirien så var det snö även söderut.

En gång i tiden fanns de gott om mammutar i Sibirien. Wikipedia påstår att man bara under de tre senaste århundraderna har hittar mammutbetar av mellan 40 och 50 000 djur. Under de senaste 2000 åren har det funnits en handel med mammutbetar från Sibirien till Kina. En del har varit perfekt bevarade andra som man funnit har varit i dåligt skick.
Så en bild på Eirik själv en mycket erfaren och kunnig konservator och djurkännare och välkänd inom konservatorskretsar i hela världen.Fladdermöss 2012-01-31

Vill du läsa mer om detta kan du kolla följande sidor.

http://darrennaish.blogspot.com/2006/06/greater-noctules-specialist-predators.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Greater_Noctule_bat
http://scienceblogs.com/tetrapodzoology/2011/04/noctules_last_in_series.php


Ca 20 % av alla däggdjur är fladdermöss och vissa räknar med ca 1240 arter. De fruktätande och mindre specialiserade och de med ekolod som är mer specialiserade. 70 % av fladdermössen är insektätare, de flesta andra är fruktätare. Några fångar fiskar, suger blod och ett par äter även småfåglar. Det är något som man förstått på senare tid.  Den minsta fladdermusen väger drygt 2 gram och den största har ett vingspann på 1,5 m.


Jägare och vad jagar de? 2012-01-30

Det är allt fler kvinnor som blir jägare. Har en kollega, en svensklärare som är jägare.
Detta imponerade mycket på våra kinesiska lärarkontakter när de besökte oss, att en kvinnlig lärare även kunde var jägare .
Att så många svenskar deltar i älgjakten är lika unikt för Sverige som Vasaloppet. Sverige har världens tätaste älgstam. Fast för över 100 år sedan var älgen nästan utrotad i Sverige på grund av oreglerad jakt. Det var den svenska kungen Gusatv III som släppte jakten fri.
Fast i framtiden kommer kanske ännu fler att delta i vildsvinsjakten. Vildsvinen förökar sig krafigt i Sverige och runt om i Europa. I boken "Super Species - That Will Dominate Our World" varnas det för vildsvinens utbredning i framtiden.
Men om man tittar på diagrammet som är ”Dagens Bild” så leder Irland före Sverige när det gäller andelen av befolkningen som är jägare.
Vad jagar man på Irland? Rävjakt verkar vara vanligt.Det finns även jakt på olika hjortdjur som kronhjort men det sker på licens. Ingenting som liknar den svenska jakten på älg. Jakt på fågler och smådjur bör vara det vanligaste.

http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/24487/1/10(1)_P59-70.pdf
http://www.jaktojagare.se/han-ska-radda-jakten-i-eu

I dessa två referenser ges olika uppgifter om Europas jägare. Fast båda har samma uppgifter om Irland och Frankrikes jägarkår.

Ungefär 100 000 älgar sköts i Sverige under 2011. Detta kan du jämföra med cirkeldiagrammet nedan. Lite fler rådjur sköts men om vi går tillbaka till 1984 sköts 1,6 miljoner rådjur. Rådjuren har minskat på grund av fler rovdjur inklusive rävarna. De två sista snörika och kalla vintrarna har även påverkat rådjurspopulationen negativt. Det jag inte förstår är att dovviltet (dovhjorten) är störst. Jag får nog tala med mina grannar som är jägare om detta.


http://jaktstatistik.se/