Röd Snapper 2015-03--02

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka10/db15mar02.htm
 

Överfiskningen började visa sig alltmer i början på 1980-talet. År 2009 hade alla begränsningarna i fisket givit resultat, överfiskningen hade upphört även om inte fiskpopulationen har nått sin forna storlek. Fångsterna har nu kunnat öka och populationen är större. Denna fisk har fiskats i större skala alltsedan 1840-talet.

 

Diagrammet nedan visar äggförekomsten av fisken och det avspeglar populationens storlek.

 

 
Ännu en händelse som visar att överfiskning inte lönar sig i längden. Det liknar lite historien om den svenska älgen, nästan utrotad i början på 1900-talet men jakten reglerades och nu finns det gott om älg igen.
 
 

Kommentera här: