Saltvattensinföden 2015-02-24

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka09/db15feb24.htm
 

http://www.abounderrattelser.fi/news/2015/01/enorm-saltpafyllning-i-ostersjon.html Skriver följande: ”De kraftiga västliga vindarna i mitten av december förde in stora mängder friskt och salt Nordsjövatten i Östersjön genom de danska sunden…... största sedan 1951 och den tredje största sedan 1880 då man systematiskt började följa med inflödet. Nordsjövattnet kunde ta sig in eftersom vattenståndet var lågt i Östersjön och det blåste kraftigt västerifrån.

 

– Det här är en mycket stor nyhet för Östersjön, säger docent Marko Reinikainen som berättar att totalt 300 kubikkilometer Nordsjövatten beräknas ha sökt sig in till innanhavet. Det är Leibniz Institute for Baltic Sea Research i tyska Warnemünde som står för uppgifterna. Nytt salt beräknas Östersjön ha fått i en mängd av fyra gigaton.

 

Saltvatteninbrotten klassificeras efter den volym vatten som rinner in genom Bälten och Öresund. Små inbrott är mindre än 100 km3, måttliga är mellan 100 och 200 km3, kraftiga är mellan 200 och 300 km3 samt mycket kraftiga är mer än 300 km3.” Det har varit lite andra uppgifter i andra artiklar men inflödet tycks ha varit stort.

 

Tidigare inflöden: Mycket kraftiga inbrott skedde 1897 (330 km3), 1906 (300 km3), 1922 (510 km3), 1951 (510 km3) samt 1993/94 (300 km3).

 

Kraftiga inbrott förekom 1898 (2 st), 1900, 1902 (2 st), 1914, 1921, 1925, 1926, 1960, 1965, 1969, 1973, 1976 samt 2003.

 

41 måttliga inflöden har skett sedan 1898.

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/infloden-till-ostersjon-1.4203

 

Vidare sägs det ” Att Östersjön periodvis har döda bottnar är alltså kopplat till en naturlig process och inte till några giftutsläpp. Människan påverkar dock processen genom utsläpp av näringsämnen, som stimulerar tillväxten och därmed nedfallet av syreförbrukande material.” Denna påverkan har minskat från Sveriges sida vilket visas av forskning på åarnas utflöde av näringsämnen.

 

http://danielhansson.se/darfor-kunde-berit-inte-syresatta-ostersjon/ I denna berättar en oceanograf varför inte alla stormar påverkar vatteninflödet. Det måste vara ett antal kriterier som uppfylls.

 

Diagrammet nedan visar hur saltvattenshalten varierar.

 

 
 
 

Kommentera här: