Flyttfåglar 2015-02-17

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka08/db15feb17.htm
 

Man uppskattar att cirka 80 - 90 procent av Sveriges fåglar flyttar. Det innebär att uppemot 450 miljoner fåglar lämnar Sverige varje år. En del arter flyttar bara till södra delarna av Sverige och det kan till och med vara så att en art som häckar i södra Sverige flyttar till Mellaneuropa medan samma art som häckar i norra Sverige övervintrar i södra Sverige.

 

Vissa rovfåglar som Eleonorafalken livnär sig framför allt på flyttande fåglar, varför den häckar i juli-september när födotillgången är som störst. Den fångar även insekter. Häckningen sker i kolonier på öar och klippbranter som gärna vetter mot havet. De är skicklig flygare och de ryttlar emellanåt. Denna häckar i Medelhavsområdet.

 

Vilken är Sveriges mest långflyttande fågel?

 

Vet inte detta med säkerhet. Sveriges långflyttare flyger till länder söder om Sahara. Lövsångaren kan ta sig till Sydafrika har jag läst. Rosenfinken till Indien. En rovfågel som fiskljusen flyttar också till Afrika. Våra tranor flyttar till Spanien och Nordafrika. Övriga tranor på norra halvklotet flyttar som regel rakt söderut. Se Karta

 

 

Kommentera här: