Harapanrainforrest 2015-03-27

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka13/db15mar27.htm
 

Denna restaurering sker mha olika organisationer somDanida (danska Sida), Burung Indonesia, BirdLife International and the Royal Society for the Protectionof Birds (RSPB). Trevligt att Danmark är med på ett hörn. Det är ett väldigt artrikt område. Man planerar att plantera en miljon nya träd men den naturliga spridningen med hjälp av djur, ofta större djur är viktig. Björnar hjälper till med att sprida frön.Malaybjörnen är aktuell här.

 

”Dessa björnar är allätare men föredrar insekter och andra ryggradslösa djur. Men sina klor skalar de barken från trädet för att komma åt bin och andra trädlevande djur eller för att slicka honung. Malajbjörnar äter även många termiter. Detta sker genom att de öppnar termitstacken och sedan växelvis stoppar sina främre extremiteter i stacken. Efter att tillräckligt många termiter har klättrat upp på armen slickar björnarna av dessa från sina lemmar. Malajbjörnen äter dessutom frukter, kokosnötter och andra växtdelar, vilket i områden med odlingar leder till att den uppfattas som skadedjur. Ibland tar de även små ryggradsdjur som gnagare, fåglar eller ödlor som byte, och ibland äter as.” Från Wikipedia. De kan väga upp till 80 kg.

 

De äter mycket insekter men gillar honung väldigt mycket. Bi och honung är väldigt viktiga för dem. Eftersom de äter frukter bidrar de till spridningen av träd. Genom att sätta upp kamerafällor fick man veta att det fanns fler björnar i den nuvarande söndertrasade skogen än vad man tidigare trott. Men även fler av andra djur.

 

 

Sun Bear caught on camera during survey work in Harapan Rainforest. Sun Bears are considered important seed dispersers and a substantial population in Harapan was found despite the relatively high levels of forest degradation. Credit: Harapan Rainforest/HutanHarapan.

 

Read more: http://news.mongabay.com/2015/0330-montoro-tcs-animal-seed-dispersal.html#ixzz3W8aFCi5hArtikelnheter ”Large animals invaluable for tree-seed dispersal and regeneration of tropical forests”. Det sägs i denna artikel att:

 

"The most striking result from our survey of terrestrial mammalian seed dispersers in a degraded lowland forest in Sumatra is that a high diversity of species were retained and at comparatively high levels of occupancy, despite high levels of habitat degradation," wrote the researchers. "These species can therefore be regarded as resilient to degradation, at least in the timescale we measured."

 

Thestudy concluded that forest degradation does not always lead to the loss of large terrestrial seed-dispersing animals, and therefore, proper protection is required for these species from outside threats. The regulation of hunting, bush meat trade and logging are all important to the forest management plans of restoration concessions if these forests are to regenerate naturally. ‘

 

Det främsta för att utrota djur är alltså jakten.

 

 

 

Kommentera här: