Torrtider i Australien 2014-10-02

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2014/vecka40/db14okt02.htm
 

Australien är en uttorkad och nederoderad kontinent. Akacia träd och Eukalyptusträd är dominerande på många platser. På senare år har vi läst mer om torkan i Australien och att den har ökat pga förstärkt växthuseffekt. Följande har jag saxat från Klimatupplysningen, ett inlägg av en person med signaturen ”tty”

 

”Rekordvärmeböljan” i Australien är mycket tvivelaktig i sig. Det är väl känt att det var extremt varmt och torrt i Australien på 1870-talet och 1890-talet men ensamt bland världens vädertjänster har BOM i Australien helt enkelt strukit alla data före 1900.

Själv är jag extremt skeptisk till alla uppgifter från BOM sedan ett besök i Australien 2008, mitt under ”den värsta torkan någonsin”. Nämnas bör att jag varit rätt mycket i Australien, över större delen av kontinenten, under flera årtionden, både under våtår och torrår. När jag var där 2008 hade jag en vecka tillgodo och beslöt mig för att åka ut i Malleen nordost om Adelaide eftersom det var mitt i malleens blomningstid under sydvåren vilket är en fantastisk upplevelse. Jag tvekade länge eftersom jag hade hört hur oerhört torrt det var. Det bör nämnas att nästan alla livsformer i Australien har anpassningar för att klara extrema torrperioder. Växter går inte i blom, fosterutvecklingen avbryts hos pungdjuren, fåglarna avstår från att häcka eller flyger till andra områden. Jag blev oerhört förvånad när jag väl kom ut i bushen. Visst, det var torrare än normalt. Vattenståndet var lågt i Murray-Darlingsystemet. En del grunda sjöar var uttorkade. Men malleen blommade snarast mer än normalt, känguruna hade lika många ”joeys” (ungar) som vanligt och emuhannarna vallade normalstora kullar. Jag valde att tro på de lokala djuren och växterna som tydligen inte tyckte det var så extremt torrt snarare än BOM.
 

P.S. Mallee är en speciell typ av buskformade eukalypter (många olika arter) som växer upp från en brandhärdig rotstock. Malleeområdena hyser en mycket speciell fauna och flora med många arter som inte finns någon annanstans i världen.

 

http://www.opbg.com.au/wp-content/uploads/2010/03/Mallee-Walk.pdf

 

 

Det har kommit rapporter om att Sydaustralien torkar ut, exempelvis denna:

” Southern Australia has been warned to brace for more dry winters as a new study links the drying trend of the past few decades to human-induced changes in the atmosphere.

The US study found that southern Australia is drying out because human activity has changed the concentrations of greenhouse gases and ozone in the atmosphere.

Projections in the study, published in online journal Nature Geoscience, suggest that autumn and winter rainfall in south-west Australia may drop by up to 40 per cent by the end of the century.”

Read more: http://www.smh.com.au/environment/climate-change/australias-dry-south-to-become-even-drier-scientists-say-20140713-zt650.html#ixzz3Eya2LiRS

Vi kollar regnmängderna under vintertiden i de tre södra delarna i Australien.

 

 
 
 
 
 
 
Norra Australien då?
 
 
 
 
 

Hela Australien då?

 

 

Är det riktigt att tala om att södra Australien torkar ut mer än tidigare? Jag tillåter mig att tvivla på detta.

I artikeln ovan talas det om Sydaustralien men det hänvisas till Nature Geoscience som källa och där det talas om Sydvästaustralien. Ett betydligt mindre område.

 

Här tycks det vara en minskande trend. Sedan år 2000 är det lägre regnmängder jämfört med tiden tillbaka till 1970. Jämfört med hela Australien är det ett litet område som man drar alldeles för stora växlar på. Att säga att denna nuvarande trend kan hålla på till 2100 är att tro för mycket på sin egen slutledningsförmåga.
 
 
 
 

Kommentera här: