Sydamerikas glaciärer 2014-11-18

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2014/vecka47/db14nov18.htm
 

En av dessa kallas Glacier Esperanza Norte och finns i den norra delen av Patagoniens glaciärområden. På dagens bild 3 november hade jag med ett diagram över neoglaciationen, alltså den period då världens glaciärer växte till. Var för ca 5400 år sedan. Glaciärerna nådde sitt maxima under den Lilla istiden. En del som storglaciären nådde sitt maximum 1910 samtidigt som industrialismen tagit fart men i Sydamerika fanns det glaciärer som nådde sitt maxima under mitten av 1600-talet. En av dessa är Glacier Esperanza Norte.

 

 
 

I artikeln “Fluctuations of Glaciar Esperanza Norte in the north Patagonian Andes of Argentina during the past 400 yr” hittar vi följande diagram över denna glaciärs utveckling.

 

 
 

Denna glaciär nådde sitt maximum år 1652 vilket är väldigt tidigt långt innan industrialiseringen. Blev först förvånad över detta men insåg sedan att detta är en bra indikation på att denna uppvärmning som vi upplever inte bara är ett resultat av människan utan att det finns naturliga drag hos denna. Denna glaciär smälte lika bra under 30-talets värme som under senare tid. Liksom neoglaciationens start inte var helt samtida runt om på jorden var inte heller dess ”slut” samtida. Vissa glaciärer startade sitt tillbakadragande innan industrialismen började, naturliga förändringar alltså.

 
Artikeln som uppgifterna är hämtade ifrån är http://www.clim-past.net/8/1079/2012/cp-8-1079-2012.pdf
 
 
 

Kommentera här: