El Nino 2014 2014-11-17

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2014/vecka47/db14nov17.htm
 

Enligt The Guardian tidigare i år i juni månad var sannolikheten 90 %att det skulle inträffa i år. En Stor braskande rubrik fanns i tidningen. ”How El Niño will change the world's weather in 2014”

 

 
 

Enligt WMO – World Meteorological Organisation och NOAA (en amerikansk klimat o vädersite) är sannolikheten nu 58 % för att en El Nino ska utveckas i vinter. Ska bli intressant att se vad som händer.

 

Det sägs vidare i artikeln ” El Niño events occur every five years or so and peak in December, but the first, and potentially greatest, human impacts are felt in India. The reliance of its 1 billion-strong population on the monsoon, which usually sweeps up over the southern tip of the sub-continent around 1 June, has led its monitoring to be dubbed “the most important weather forecast in the world”. This year, it is has already got off to a delayed start, with the first week’s rains 40% below average. Men sedan hämtade det sig.

 

 
 

A farmer awaits rain on his drought-hit paddy field in Morigoan, Assam, India. Photograph: Manoj Deka/Corbis

 

“El Niño could be quite devastating for agriculture and the water supply in India,” said Dr Nick Klingaman, an El Niño expert at the University of Reading in the UK. Two-thirds of Indian farmland lacks irrigation and is reliant solely on rainfall, meaning even current official prediction of a 5% reduction in monsoon rains would have a major impact: a 10% fall is an official drought. Krishna Kumar, an Indian meteorologist and El Niño expert, said that even if the 2014 El Niño turns out not to be a very hot one, it can still have a major effect on the monsoon because it is the specific location of the warm Pacific water which is the critical factor. “The moderate El Niños of 2002 and 2009 impacted the monsoon in India much more greatly then the major 1997 event,” he said, adding that the biggest cut in rainfall is not usually felt until September.

 

Nedan ser du ett par diagram över storleken av monsunregnen i Indien. Diagrammen kompletterar varandra.

 

 
 
 

Vi ser på dessa diagram att det regelbundet blir mindre regn. Olika regioner drabbas olika mycket.

 

Om årets monsum sägs det i http://in.reuters.com/article/2014/09/30/india-monsoon-idINKCN0HP1HI20140930  att regnmängden var 12 % mindre än normalt. År 2009 var det över 20 % mindre. Enligt det första diagrammet ovan var den största avvikelsen på 1870-talet, ca 30 % mindre regn. Trots detta var skörden i år bra även om den var nåot mindre föregående åren. Indien fortsätter med sin  matexport som vanligt. Under senare år har Indien haft rekordskördar men i år blev den alltså något mindre.

 

 

 

Kommentera här: