Troposfären 2014-12-16

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2014/vecka51/db14dec16.htm
 
På bilden ser du luftcirkulationen runt jorden vilken visar tjockleken av luften över tropikerna, i överdrivna proportioner. Luften över tropikerna är dubbelt så tjocksom över polarområderna men de övre lagren är kallare där än över polarområderna på grund av högre höjd.
 
 
 

Mängden vattenånga är också störst över tropikerna.

 

 
 

Vi ser att den mesta vattenången finns i områden mellan 30 grader norr och 30 grader syd. Mer är 10 000 ppmv, mer än en procents vattenånga.

Solinstrålningen är också störst över de tropiska områdena vilket ger högre temperaturer. Se bild nedan. Dessutom påverkar växthuseffekten.

 

 
 

Vattenångan är väldigt viktig för växthuseffekten. Mot polerna är det knappast ingen vattenånga, luften är för kall och den är tunnare, solen skiner mindre. Den största delen av växthuseffekten har vi mellan 30 grader nordlig bredd och 30 grader sydlig bredd. Kanske så mycket som 70 % av vår planets växthuseffekt finns här. Ställde frågan till Per Holmgren om det var så att 70 % av växthuseffekten fanns mellan dessa breddgrader och han sa att det var fullt möjligt.

 

 

 

 

Kommentera här: