Översvämningarna i MetroManila 2012-08-21

Det finns flera Manila. Själva staden Manila har ca 1,2 miljoner invånare. MetroManila som förutom staden Manila omfattar ca 16 st städer varav den största heter Qeuzon City har ca 12-13 miljoner invånare. Greater Manila som är de 16 städerna plus andra tättbebyggda områden utanför har ca 25 miljoner invånare. I framtiden kommer vi kanske att tala om MegaManila med ca 35 miljoner invånare. Totalt i landet ca 100 miljoner.

 

Sedan början av 90-talet har MetroManila vuxit från ca 8 miljoner till dagens drygt 12 miljoner. Med Manila menar man oftast MetroManila. Denna stad fungerar som en stor magnet på resten av landet. Inflyttningen är stor.
 
Många tidningar skrev att 80 % av Manila var översvämmat men att 800 000 var drabbade enligt DN. Det utgör ca 6 %. Summorna hänger inte riktigt ihop. Själv tror jag inte att 80% var översvämmat. MetroManila är inte helt platt. Men man kanske kan säga att i 80 % av MetroManila var det områden med allvarliga översvämningsproblem.
 

Åkte till Flygplatsen på morgonen den 7 aug. Passerade vissa gator med 1 – 2 dm vatten men det var inga stora områden längs den väg vi åkte. Fick senare höra av min gode vän Tony som arbetar på flygplatsen som flygplatstekniker att det kom mer regn under dagen och att han kom inte hem. Han bor på ett platt område, andra som skulle arbeta på flygplatsen kom inte fram. En av orsakerna var att den stora trafikteden som går genom Manlia och som kallas EDSA var översvämmad på ett område så trafiken stoppade. Myndigheternas ambition är att hela tiden hålla denna igång och på låglänta områden har man pumpstationer. På ett ställe hade en ansvarig person missat att beställa tillräckligt med diesel. Dieseln tog slut, pumparna stannade i ett dygn och trafiken lamslogs. Jag behöver kanske inte säga att denna person fick sparken efteråt.

 

Kommer översvämningarna i Manila att öka i framtiden?

 

Ja det tror jag. Fler människor bor på låglänta, olämpliga områden. Men det som de flesta tror, enligt vad jag fick erfara när jag pratade med folk, att det ska bli mer tyfoner i framtiden det tror jag inte på. Filippinernas SMHI som heter PAGASA-DOST visar med sin statestik att det finns inte någon ökande trend när det gäller tyfoner på Filippinerna. Flera vetenskapliga rapporter visar samma sak.

 

Att havsytan stiger känner alla till, den stiger med ca 2-3 mm per år enligt satellitmätningar. Men det som är det verkligt stora problemet är att MetroManila i likhet med andra stora kuststäder i Ost- och Sydostasien sjunker med mellan 5 – 10 cm per år. Sedan slutet av 70-talet har Manilaområdet sjunkit med  nästan 1 m. Osaka, Shanghai, Taipei, Jakarta alla är städer som sjunker därför att för mycket vatten pumpas upp från marken. De är städer som en gång i tiden anlagts vid flodmynningar. Marken under dessa städer självkomprimeras ofta med  flera mm per år men genom att pumpa upp vatten från marken sjunker de ytterligare. Och med 10 cm per år blir det 1 m per decennium. Detta är ett jätteproblem som man borde tala om istället för att havsytan stiger med 2-3 mm per år och att fantisera om att havsytan kanske stiger 1- 2 m per 100 år. Att förse en jättestad med vatten utan att någon pumpar upp vatten från marken är en jättestor uppgift.

 

Rekordet på markkomprimering pga vattenupptag finns i San Joaquin Valley i södra Kaliforninen. Där har marken komprimerats ca 9 m fram tills idag. Men denna dal ligger inte vid kusten. Den blir inte översvämmad.

 

Asiens stora städer riskerar på detta sätt att bli mer översvämmade i framtiden. Med fokus på klimatförändringarna kommer dessa problem i skymundan. Det är vad ett par filippinska forskare påpekar i en artikel som jag hittade efter jag kom hem från Filippinerna.

 

Global sea-level rise is recognised, but flooding from anthropogenic landsubsidence is ignored around northernManila Bay, Philippines. Artikel  av Kelvin S. Rodolfo and Fernando P. Siringan,  http://www.scribd.com/doc/20845438/Rodolfo-and-Siringan-2006

 

Kalifornien

 

 

 

Kommentera här: