Den ökande kolanvändningen i världen 2015-12-16

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka51/db15dec16.htm

Största utbyggnaden står Turkiet och Filippinerna för. Kina bygger inte bara kolkraftverk i sitt eget land utan de bygger kraftverk i 27 andra länder. Se http://www.nytimes.com/2015/12/12/world/asia/chinas-emissions-pledges-are-undercut-by-boom-in-coal-projects-abroad.html?_r=0

Vad betyder då det senaste avtalet i Paris? Inte speciellt mycket utom för vissa länder som Sverige som troligtvis vill bara bäst i klassen. Samtidigt är det tur att förhållandet mellan temperatur och CO2 är logaritmiskt. Mycket CO2-utsläpp = liten temperaturpåverkan. Det som man kallar klimatkänslighet är ett begrepp som beskriver temperaturökningen vid fördubblad CO2-halt i atmosfären. Troligtvis är det ett begrepp som är överdrivet med tanke på det som IPCC säger att extra CO2 i tropikerna har ingen större betydelse och att det är i tropikerna som som största delen av växthuseffekten finns.

Nedan finner du kartor över oljeproducerande länder och länder med stora kolreserver.

 

 

Länder med stora kolreserver

 
 

BTU = British thermal unit, en energienhet i den del av världen som använder pound. Den energimängd som behövs för att höja temperaturen en grad hos ett pound (0,45 kg) vatten.

En del av de nya föreslagna kolkraftverken i Filippinerna. Enligt karta på dagens bild ska Filippinerna bygga dubbelt så många som kolkraftverk som det som visas på bilden.

 

 

Bildkälla http://www.sourcewatch.org/index.php/Philippines_and_coal

Hur många åkte till Paris för att diskutera klimatet? Minst 40 000 människor för att diskutera klimatet och att demonstrera. 30 000 poliser för att skydda dessa personer. Plus ca 3000 journalister.

Till slut upptäckte jag att kartan på Dagens bild inte innefattar alla länder.

Indonesien finns inte med på kartan men här planeras det många nya kolkraftverk.