Vindruvor och vin 2011-09-30

Vin är en stor handelsvara i vår värld, omkring 27 miljarder liter vin säljs i världen. De största vinproducenterna är Italien och Frankrike med Spanien som god trea. Ca 85 % av vindruveskörden gåt till vintillverkning, 10 % säljs som vindruvor, 5 % blir russin.

Druvorna är goda att äta inte bara för människor utan även för insekter och mögelsvampar växer gärna på vindruvor. Vindruvor tillsammans med paprika sägs vara det som oftast innehåller bekämpningsmedelsrester av olika slag. Man får i sig det oavsett det är färska druvor man äter eller vin som man dricker. SNF skriver mycket om de stora mängder bekämpningsmedel vindruvor innehåller: http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/jordbruk-och-mat/jordbrukets-miljopaverkan/bekampningsmedel/besprutade-druvor/

Det vin du dricker har också konserveringsmedel.

Så här sägs det om tillsatser i vinet vid ett test:

Svaveldioxid: Ett konserveringsmedel som tillsätts för att bland annat förhindra illaluktande ämnen och missfärgningar. Det dagliga gränsvärdet för svaveldioxid är 0,7 mg per kilo kroppsvikt. En person som väger 60 kilo bör alltså inte överskrida ett dagligt intag på 42 mg. Gränsvärdet för svaveldioxid i vin är 160 mg.
Pesticider: Laboratoriet hittade spår av pesticider (bekämpningsmedel) i alla testade viner. Som flest hittades elva spår av pesticider i ett och samma vin. Det handlade i samtliga fall om lägre halter.” Saxat från Sydsvenskan.

Svaveldioxiden som är löst i vätskan tillförs som ”bisulfit” och motverkar både baktarier och mögelsvamp och för att stoppa jäsningen. Detta används i all vintillverkning av betydelse. Svavel används även under odlingen mot mögel på samma sätt som i odlingen av äpplen. Användningen av svavel under odlingen är även accepterat av de ekologiska odlarna. Mer om svavlet kan du läsa här: http://ohmansmatovin.wordpress.com/2010/06/16/en-svavelosande-historia/#comments Bisulfittillsatserna är mindre idag än under tidigare decennier.

Man kan göra en riskvärdering av tillsatserna i vinet vilket du kan läsa om på följande adress: http://haraldcederlund.blogspot.com/2008/11/en-vrdering-av-riskerna-med-gifter-i.html .

Han kommer fram till att tungmetallerna som vinrankorna tar upp naturligt ur marken medför den största risken och därefter kommer alkoholen.

Att skölja vindruvor är bra, 10 min rekommenderar somliga. .

Varför skall vindruvor sköljas omsorgsfullt? Svaret ges av Livsmedelssäkerhetsverket Evira

"I transportlådorna som vindruvor från södra halvklotet kommer i används allmänt natriumvätesulfit för att förhindra mögelbildning. Då bildas på ytan till druvorna svavelsyrlighet som kan orsaka symptom hos personer som är känsliga för sulfit, såsom astmatiker. Tvättning minskar mängden sulfiter, men avlägsnar dem inte helt."

Enligt en tabell från Livsmedelsverket kommer vindruvor på 13:de plats av undersökta frukter, grönsaker och spannmål när det gäller bekämpningsmedelsrester. Den frukt som har mest överskridanden av gränsvärdet är papaya. De frukter som annars toppar listan är grapefrukt, lime, mandariner, papaya, bananer och apelsiner. I ca100 % av frukterna hittar man rester men skalet äter man ju inte på dessa. Se tabell 18c.

http://www.sjv.se/download/18.50cb902d1234ca17a7e8000522/Livsmedelss%C3%A4kerhet+sid+293-306.pdf

Röda vindruvor är nyttigast på grund av att dess skal innehåller ”polyfenoler” vilket är bra för hjärtat. När du läser i kvällstidningarna om att det är bra för hjärtat att dricka vin så tänk på att det inte är alkoholen utan polyfenolerna (molekyler som ringstrukturer) som är det nyttiga och de finns allra mest av i färska vindruvor.

 I konsten

Vissa konstnärer är kända för att dricka mycket men andra konstnärer använder sig av russin som konstobjekt.  Johan Hagelbäck är ett exempel på detta.