Medeltemperaturer i Sverige 2012-04-30

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2012/vecka18/db12apr30.htm

 

Vi börjar med vintern. Vi vet ju att vi hade två snörika vintrar:

 

De två snörika och kalla vintrarna framträder tydligt. Den orangea stapeln är den senaste varma vintern preliminärt. Vi kan tydligt se att kalla vintrar kommer inte tre och tre som vissa har påstått. Det finns bara två exempel på detta de senaste 100 åren.

 

Sommaren:

 

De sista somrarna var relativt varma även om de var regniga. 2002 har varit den varmaste sommaren hittills.

 

Vår:

Förra våren blev varm när snön gett sig. Efter den första snöiga vintern var våren relativt normal. I år var det först varmt i mars sedan har april varit kall.

 

Hösten:

Senaste hösten var varm föregående var kall. Skillnaden var drygt 3 grader i medeltemperatur.

 

Mars månad i år var extra varm och skön.

När det gäller vinter var det den första vintern som jag kan minnas då jag varken har plogat eller skottat snö. Saknar inte detta arbete.

 Mars var skön                                        April var tidvis för kall

Hoppas på fortsatt värme. . .