Havsytehöjningen 2015-03-19

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka12/db15mar19.htm
 

Om vi jämför första halvan av 1900-talet med den andra så ser vi ingen acceleration av havsytehöjningen.

 

 
 

I den slutliga publicerade artikeln se http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2014JC009900/epdf är beräkningarna ca en tiondels mm högre per år men det gör ingen skillnad.

 

Var dessa finns och hur länge de har varit i bruk visas av följande diagram. Genom rutnätsanalyser kan värdena räknas ut även för områden där de inte ligger så tätt.

 

 

Havsytan steg med ca 16 -18 cm på hundra år och något liknande får vi räkna med även i framtiden.