Noshornsbaggen 2014-08-27

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2014/vecka35/db14aug27.htm
 

Larven brukar hålla till i gödselstackar och i takt med att antalet gödselstackar minskar på landsbygden blir det färre ställen för denna skalbagge att lägga sina ägg. Larven lever 3-5 år innan det först förpuppas och sedan blir en 4 cm lång skalbagge. Detta händer på våren, försommaren.