De viktiga supernovorna 2015-10-22

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka43/db15okt22.htm
 

För att solen ska ha fått tillräckligt grundämnen så krävs det minst 4 st tidigare supernovor i omgivningen. En rik på kol, en annan rik på syre, en på Mg och Si, en rik på Fe och tyngre ämnen.

 

En supernova blir det när en röd jättestjärna exploderar och i samband med explosionen bildas de tyngre grundämnena, ämnen tyngre än järn. Ämnen som är lättare bildas genom andra fusionsprocesser än när väte slås samman till helium. De bildas under den röda jättestjärnans stadium innan den exploderar.

 

Galaxer som är irreguljära (utan någon speciell form) tycks inte innehålla några planeter. De har för lågt innehåll av olika grundämnen (för låg metallicitet). Det räcker med väte och helium för att bilda stjärnor men det räcker inte för att bilda planeter. Det synliga universum består till 98 % av väte och helium.