Stoftet på Grönlandsisen 2014-12-19

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2014/vecka51/db14dec19.htm
 
Detta är en fortssättning på Dagens Bild och Blogg den 9 december.
 

Nordenskiöld steg iland på Grönlands sydvästra del vid Diskobukten. Norr om vikingarnas västra bosättning men Diskobukten var en välkänd jaktplats för vikingarna.

 

 
 

Se karta från hans bok där en glaciär när ända fram till en liten vik. Vägen där de tig sig fram är markerad på kartan.

 

 
 

Det var södra delen av Diskobukten.

 

Idag ser det ut på följande sätt enligt Google Maps. Även idag når glaciären ända ut till viken.

 

 
 

Expeditionen var besvärlig. Vissa dagar regnade det på isen, det fanns isälvar att korsa, vissa av dem var för stora. Det hade även bildats issjöar på isen. Det var med andra ord blött i slutet på juni månad. I skuggan mellan 2 till 8 grader och i solen kunde det bli upp till 20 grader varmt så det gick att torka blöta kläder.

 

 

Om den gåtfulla kryokoniten skriver Nordenskiöld ganska mycket. Han viste på den tiden inte var det kom ifrån men antog att det var vinddrivet. Senare forskning har klargjort det hela men behållit det namn som Nordenskiöld gav det.

 

 
 

Inte mycket nytt under Grönlands sol. Fast det framställs i dag som att är mer av det hela och det isen skulle smälta något mer och lite mer sot är inte alltför märkligt.

 

Se http://natgeo.se/natur/isen-bryts-gronland-i-forandring  http://natgeo.se/en-overraskande-expedition-pa-isen