Det svenska kylskåpet 2015-01-29

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka05/db15jan29.htm
 

”De tidiga kylskåpen var dock inte särskilt praktiska. De krävde ett stort maskineri för motor, kompressor och med många rörliga delar, ofta placerat i ett närliggande rum eller i en källare. Dessutom använde de sig av giftiga kylmedel som ammoniak och svaveldioxid, vilka skakade flera användare och till och med orsakade dödsfall.

 

En av dem som kom att bidra till förbättringen av kylskåpet var en svensk, Baltzar von Platen, som uppfann det så kallade absorptionskylskåpet. Von Platen trodde att han vid sexton års ålder hade fått besök av en ande från en annan planet som sagt åt honom att tillverka en evighetsmaskin. Som student vid KTH bestämde han sig för att tillsammans med en annan student, Carl Munters, tillverka ett kylskåp utan rörliga delar. Tanken var att ena änden skulle bli kall medan den andra värmdes. 1922 kunde de presentera sin apparat, och det blev en stor framgång. Apparaten köptes upp av Electrolux, som inom några år hade sålt en miljon kylskåp och kom att bli världsledande inom vitvaror.

 

Det moderna kylskåpet skapades av en svensk Baltzar von Platen och det var det svenska bolaget Electrolux som satte fart på tillverkningen.

 

Det behövs både uppfinnare och entreprenörer göra en ny idé tillgäng. Ibland är det en och samma person men oftast är det flera personer inblandade.

 

Vidare läser vi i kylskåp.net ”Under efterkrigstiden kom ett kylskåp att finnas i nästan varje hem. Följden blev att matindustrin förändrades, då det uppstod en efterfrågan på kyld och fryst mat. Det kom att ha särskilt stor betydelse för kvinnor. Tidigare hade det varit nödvändigt att för dem att gå till livsmedelsaffären eller slaktaren varje dag för att hemmet skulle ha färsk mat. Tillsammans med andra hushållsmaskiner som tvättmaskinen var kylskåpet en av de apparater som bidrog till den gamla hemmafrurollen blev förlegad. Kvinnor kunde nu i allt större utsträckning söka arbete utanför hemmet”.

 

 
 

Baltzar von Platen och Carl Munters. Båda var utbildade ingenjörer från KTH i Sthlm.

Bildkälla http://www.electroluxgroup.com/en/revolutionary-products-683/