Myggor i mikroskopet 2013-05-22

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2013/vecka21/db13maj22.htm
 

Tog vattenprover både från Lidan och från en liten damm vid företaget Vianor i Vara.

Myggorna har ju börjat lämna sitt liv som larver i vattensamlingar och därför hittade vi flera tomma larvskal då vi tittade i våra mikroskop. Se följande bild.

Bild Efraim Pettersson

 

En nykläckt mygga kom också med på bilden. Kanske hade den inte lyckats flyga upp från vattenytan.

Bild Efraim Pettersson

 

Förutom mygglarver och hoppstjärtar så fanns det mycket hjuldjur i vattnet. De har en krans av flimmerhår vid munöppningen så det ser ut som om det var ett litet hjul som snurrade. Flimmerhåren hjälper dem att filtrera fram födan.

Bild Josefine Thunberg

 

Den som har följt med på bloggen har förstått att mina elever blivit mycket duktiga att fota med sina mobiler då de fått fram fina preparat i sina mikroskop. I en grannskola försökte man fota på samma sätt efter inspiration från oss men de lyckades inte så bra.

 

Liten video