Arktisisen 2012-08-31

Diagram liknande detta finns på många håll. De visar att dagens istäcke är mindre än det var 2007 i september månad. Fler diagram hittar du på följande länk  http://wattsupwiththat.com/reference-pages/sea-ice-page/ 

Diagrammet nedan är från http://nsidc.org/data/seaice_index/

NSIDC= National Snow and Ice Data Center

Detta diagram baserar sig på ett tröskelvärde på minst 15 % is.
 
 
Men mitt upp i alla diagram som visar att det är mindre is dyker det upp ett annat diagram som inte är som de andra. Det är från http://www.natice.noaa.gov/ims/
 
Diagrammet är från 26 augusti.
 

2012 29 aug                                          2007 29 aug

 

Ser inte ut att vara mindre nu än minimum 2007

14 sept 2007

 

Vi prövar http://www.natice.noaa.gov/products/ice_extent_graphs/arctic_daily_ice_extent.html

Du kan här göra olika diagram. Klicka in startår 2007 och augusti månad. Sedan klickar du på skicka fråga och följande diagram får du då fram. Diagrammet visar att 2012 tangerar 2007 men den 29 aug skiljer det en del. 2007 års isvärde denna dag var mindre. Det finns olika mätorganisationer som ger olika resultat. Vi får nog vänta till mitten av september innan vi får det fullständiga svaret.

 

Läs gärna mer http://www.natice.noaa.gov/mission.html?bandwidth=high

 Tillägg; har förstått att detta det senaste systemet gör den noggrannaste mätningen av isen.

Isvariationer från 50-talet

Den tunna linjen visar månad för månad. På 60-talet i september månad ca 1,5 milj kvadratkilometers avvikelse. På 70-talet en liknande avvikelse men sedan 80-talet har de minskat mer systematiskt. 2007 var det en avvikelse på drygt 4 milj kvadratkm.

Kommer sommarisen att försvinna helt mellan år 2015 och 2020? Tvivlar att man bara kan dra ut kurvorna (extrapolera på dem)

Dessa mätningar har utförts mha microvågor på satelliter.

 

Det finns också ett annat sätt att mäta mha bojar som flyter med isen. En isutbredningskarta som gjorts mha denna. Ganska lika dagens bild.

 

Idag har det kommit in en artikel på Bloggen TCS som diskuterar den snabba isminskningen under slutet av juli och augusti. Författare diskuterar den sommarstorm som varit och dess påerkan  på isminskningen(på svenska).

 http://www.theclimatescam.se/2012/08/31/har-en-sommarstorm-lett-till-arets-stora-avsmaltning-av-arktis-is/#comments

En lite rolig kuriosaartikel som jämför issmältningen med världens totala ismängd.

http://notrickszone.com/2012/08/27/oh-no-six-thousandths-of-one-percent-0-006-more-of-the-worlds-ice-melted-this-summer/ 

 Efter mitten av september fryser vattnet till is igen uppe i Arktis. Det blir åtet normala förhållanden. Det är ju hela tiden sommarisen som diskuteras. Processen att det bildas ett rejält istäcke under vintersäsongen kommer inte att förändras.