Temperaturen 2011-11-01

Många har brytt sina hjärnor med frågan varför temperaturen inte stiger i takt med CO2-utsläppen. Sedan i slutet av 90-talet har temperaturen legat stilla på en platå. Det visar även de senaste granskningarna. Se diagram.Under finns en annan framställning över de senaste decenniernas temperatur. Det finns olika organisationer som mäter temperaturen och de kommer fram till något olika temperaturer fast trenden är densamma. Se kommentarerna kring detta av Nordin och Björnbom den 29 okt på http://www.theclimatescam.se/Lägger vi ihop de fem främsta organisationerna som mäter den globala temperaturen får vi följande färgglada diagram som är hämtat från  http://www.climate4you.com/ sammanställt av den norske forskaren prof. Ole Humlum. Den går tillbaka tills 1979, det år då man började mäta den globala temperaturen med satellit. Där ser du tydligt att temperturen stått stilla under det senaste decenniet men att vi hade under 80- och 90-talen en temperaturuppgång. Men frågan är om denna temperaturuppgång är unik.Det är intressant att jämföra tidigare temperaturuppgångar. Vi har ju haft termometrar alltsedan Fahrenheit och Celsius tid. Längsta temperaturserien är från centrala England. Jämför temperaturuppgången i början på 1700-talet. Tyvärr har vi inte tillgång till en global temperaturmätning men det är en liten indikation på att temperaturuppgången i vår tid inte är unik. Till sist, det är tur att temperaturen har stigit så vi har sluppit ur den ”lilla istidens” grepp.För att se diagrammenovan tydligare se http://i49.tinypic.com/rc93fa.jpg

I börja av sjuttonhundratalet hade vi en märkbar värmeperiod i mitten av den så kallade "lilla istiden". Det är något som även avspeglar sig både i Grönlandsisen och i Östersjöns avlagringar.