Det nya borrhålet 2013-11-29

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2013/vecka48/db13nov29.htm
 

Projektet kallas ” The North Greenland Eemian Ice Drilling project or NEEM”. Det nya borrhålet finns uppe i nordvästra delen av Grönland. Att läsa om projektet http://neem.dk/about_neem/

 

http://www.nature.com/nature/journal/v493/n7433/full/nature11789.html

http://hockeyschtick.blogspot.se/2013/01/new-paper-finds-greenland-was-much.html

 

Platsen

 

Borrhålet ligger i ett område som är totalplatt vilket är viktigt för transporterna.

 

 
 
 
 

Transporten till platsen sker mha Herkulesplan på skidor. Ett plan som precis ska lyfta. Om du tittar noggrant ser du att skidorna är fastsatta under hjulet. Undrar hur man gör om planet ska landa på barmark någonstans? Kan man innan landningen släppa av skidorna och landa på hjul?

 

Resultatet av borrningarna

De har nu borrat sig ännu längre tillbaka än tidigare, till 130 000 år sedan. Isen kommer ju ihåg minnet av yttemperaturen och därför kan en rekonstruktion göras av både isens tjocklek och temperatur.

 

Resultatet presentaras bla i ett diagram. Färgerna visar på yttemperaturerna på Gröland. Dessa temperaturer avspeglar temperaturen på norra halvklotet. Vi kan se att det var upp till 8 grader varmare under den förra mellanistiden. Varmare än vad man trodde tidigare. När den förra mellanistiden började var istäcket på platsen 200 m tjockare än idag och eftersom det var märkbart varmare sjönk isnivån till 130 m under dagens nivå. Grönland smälte av mer under denna mellanistid än under dagens. Trots den märkbart högre temperaturen var det ingen katastrofal avsmältning av Grönlandsisen. Isen minskade med ca 25 % under de 6000 varmaste åren. Isen gled heller inte ut i havet som vissa har hotat med att Grönlandsisen ska göra idag. Detta är egentligen en omöjlighet för Grönland är nedtryckt och isen ligger som i en skål. Ser vi på det övre temperaturdiagrammet ser vi att temperaturen var högre i början av mellanistiden ungefär som under denna mellanistid. Det var varmare under stenåldern än idag. Vi kan också se att det finns två stycken istidsminima, ca 70 000 och 30 000 år sedan.

 

 
 

I en annan forskningsartikel presenteras resultat av Grönlands avsmältning under de senaste decennierna. Den är beroende av NAO, stabila vädermönster över norra Atlanten. Se http://www.ldeo.columbia.edu/res/pi/NAO/  mer värme på vissa platser då NAO är i sin positiva fas och tvärtom. Se diagram

 
 

Diagrammet visar svängningarna mellan positiv och negativ fas. Det gick nu mot negativ fas omkring år 2000 och detta innebär mildare förhållanden på Grönland.

 

 
 

Här säger ett par forskare att det var en ovanligt snabb uppvärmning av Grönland under 1900-talet första årtionden men sedan har det varit en sjunkande temperatur totalt sett. Se http://folk.uib.no/abo007/share/greenland/chylek_box04.pdf