En unik sjö 2014-09-30

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2014/vecka40/db14sep30.htm
 

Sedan 1930-talet har salthalten ökat ca 20 % och detta har medfört att salttoleranta encelliga djur har försvunnit men det finns en algart, Dunaliella  och svampar kvar.  När vattnet blir utspätt av kraftiga regn kan det förekomma någon form av ”algblomning”, som det gjorde 1980 och 1992. Efter 1996 har man inte funnit Dunaliella i de övre lagren och eftersom denna alg var en primärproducent har bakterierna minskat märkbart.

 

Vattentillförseln har minskat från 1500 m3 per år 1950 till mindre än 100 m3 idag. Avdunstningen och saltproduktionen gör att Döda havet minskar kontinuerligt.

 

Ett förslag finns att gräva en kanal från Akabaviken och spä på vattnet med vatten från Röda Havet. Låter bra men det kanske kostar mer än det smakar. Invändning finns om att detta kan förändra Döda Havet för mycket. Tror inte att det skulle vara farligt. Det går ju att reglera flödet i denna kanal.

 

På bilden nedan ser du saltavlagringar vid stranden. Klorjoner är den vanligaste negativa jonen. Tre vanliga positiva joner finns, natrium, kalcium och magnesium. Det finns industrier som utvinner olika klorsalter både på den jordanska och israeliska sidan.

 

 
 
 

Att bada i röda havet är verkligen en upplevelse. Gjorde det 1978 och det är en upplevelse jag inte glömmer. Man flyter bokstavligen som en kork.