Överskott 2011-05-31

Risskörden har ökat med 30 % och ungefär samma med vete, oljeväxter har ökat med 20 %, sockerrör har ökat med 28 %, bomullskörden är så bra så att priserna har slagit i botten och textilfabrikerna kan inte ta emot mer bomull. Staten har köpt upp 50 miljoner ton vete och ris utöver de 44 miljoner ton som är kvar sedan förra året och nu klarar man inte av att köpa in mer. Grönsaksskörden är också på rekordnivå. Priserna faller och bönderna får inte tillräckligt betalt för sina produkter.

De är arga.

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-05-30/news/29598798_1_rice-crop-cotton-prices-food-shortage


På 60-talet förutsåg domedagsprofeterna att det skulle bli ännu mer svält för den ökande indiska befolkningen. Men det fanns optimister som jobbade med de verkliga problemen och genom växtförädling fick fram bättre sorter och mer högavkastande sorter och resultatet kan vi se idag. Mer än dubbelt så stor befolkning och stort överskott på mat. Det finns fortfarande fattiga människor i indien men den andel av befolkningen som fått det bättre är mycket stor och det har vuxit fram en stor medelklass i Indien ca 200 miljoner.

http://www.prospectmagazine.co.uk/2007/09/indias-middle-class-failure/

 

 

Att arbete på ett risfält är ett tufft arbete det fick jag erfara då jag lärde mig att plantera ris på Filippinerna. Fötterna liksom suger fast i gyttjan.