Borneoelefanten 2011-12-01

Det är troligen en underart av den asiatiska elefanten. Enligt vissa beräkningar skulle det finnas ca 2000 i detta område. Det finns tre underarter av den asiatiska elefanten, en på Sri Lanka, en i Indien och Bortre Indien och den på Sumatra. Borneoelefanten skulle enligt tidigare bedömningar tillhöra den indiska underarten eller sumatraunderarten. Enligt en vetenskaplig genetisk undersökning från år 2003 skulle Borneoelefanten vara en egen underart. Forskarna visade genetiskt att elefanten skiljer sig märkbart både från Sumatraelefanten och den vanliga indiska elefanten. Det skulle vara en egen grupp som levt där sedan pleistocen. Dessa elefanter skulle vara en lite utrotningshotad rest som finns kvar idag  enligt vissa förespråkare. http://www.plosbiology.org/article/info:doi/10.1371/journal.pbio.0000006

Andra påstår att dessa elefanter härstammar från en del Javaelefanter som släpttes fria av sultanen av Sulu/Jolo, som även hade norra Borneo som sitt område, för ca 250 år sedan. Javavarianten dog ut på 1800-talet. Dessa elefanter har då på denna plats ökat rejält på ett par hundra år vilket visar att man kan rädda utrotningshotade arter genom att flytta en liten rest till ett nytt skyddat område vilket man enligt artikeln gjort med afrikanska noshörningar.
http://www.wildlifeextra.com/go/news/java-elephants876.html#cr

Alltså två olika synsätt finns fortfarande. En liten utrotningshotad rest av en underart av elefanter eller en elfantgrupp som ökat rejält även om den härstmmar från en utdöd underart.

Konflikterna mellan människor och elefanter har ökat på senare tid. Byar varnas för att brygga öl. Elefanterna har ett mycket gott luktsinne och de gillar bla öl. Läs gärna artikeln från FOF http://www.fof.se/tidning/2011/9/elefanterna-slar-tillbaka

Nedan visas en karta över de vilda asiatiska elefanternas utbredningsområde idag jämfört med den ursprungliga utbredningen och vi kan se att den har minskat mycket när den mänskliga befolkningen har ökat. På karten tycks man dock ha glömt att grönfärga Java.En bild på Sumatraelefanten


http://animal-wildlife.blogspot.com/2011/08/sumatran-elephant.html