Genghis Khan 2011-02-1

Genghis Khan var inte bara en stor krigare och hänsynslös erövrare. Han gillade att våldta många flickor/kvinnor. Efter erövringar då männen dödades samlades alla vackra kvinnor ihop och han inspekterade dem, bedömde dem efter en viss mall, enheten var karat. Under ett visst värde så fick hans officerare ta hand om dem, över ett visst värde då tog han själv hand om dem och helst skulle det vara högättade kvinnor, det blev ett ”våldtäktsparty” för gubbarna. Detta förutom att han hade ett antal hustrur. Han var mycket flitig på att para sig. Genetiker har funnit att en viss sorts Y-kromosom är väldigt vanlig i Mongoliet och Asien. Denna Y-kromosom började spridas extra mycket för knappt 1000 år sedan. Det enda som man kan förklara detta med är den ovannämnda stollens erövringar av länder och kvinnor. Han lär ha ca 16 miljoner manliga avkomlingar och givetvis bör det vara minst lika många kvinnliga. Äpplet faller ju inte långt från trädet och hans söner fortsatte på samma sätt. Sönernas arméer trängde ända fram till Polen och Österrike och de valde kvinnor på samma sätt.

 

http://www.thetech.org/genetics/news.php?id=11

http://news.nationalgeographic.com/news/2003/02/0214_030214_genghis.html

Hans slakt av människor speciellt män var så omfattande att stora uppodlade områden beskogades igen och att alla dessa träd tog upp så mycket CO2 från luften att klimatet kyldes påstås det. På den tiden var CO2 halten lägre och en forskargrupp beräknar att 700 miljoner ton togs upp från atmosfären under den efterföljande tiden. Denna mängd är visserligen lite gentemot det vi släpper ut idag nämligen 32 miljarder ton. Men med tanke på den lägre halten av CO2 på den tiden kanske det kan ha haft en viss betydelse. Studien ska publiceras i The Holocene enligt http://news.mongabay.com/2011/0120-hance_mongols.html

Huvudförfattaren Julia Pongratz hittar du här: http://dge.stanford.edu/DGE/jpongratz/

Genghis Khans erövringar

 

 

Största utbredningen av mongolväldet under hans sonson Kublai Khan. Världens största rike fram till denna tid. Det var på den tiden som Marco Polo besökte Kina.

 

 

Undrar vad Lagmansgymnasiets eminente historiker Henrik säger om detta?