Torra områden blir grönare 2015-02-26

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka09/db15feb26.htm
 

Förutsättning nummer ett är att det kommer mer nederbörd. Se på kartan. De blåa områdena visar vad det blivit mer nederbörd.

 

Andra kartan “Normalized Difference Vegetation Index” = NDVI. Positivt NDVI mer grönska och tvärtom.

 

Mer CO2 bidrar också till mer växtlighet. Växternas klyvöppningar behöver inte vara öppna lika länge för att få in mer CO2 och därmed minskar också avdunstningen.

 

 
 
Jämför gärna med denna karta som producerats av NASA och som visar samma sak och som producerades 2003. http://earthobservatory.nasa.gov/Features/GlobalGarden/Images/npp_change_bump_lrg.jpg