Primärproduktionen i haven 2014-02-27

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2014/vecka09/db14feb27.htm
 

Störst primärproduktion på kontinentalhyllorna och vid kuster där kallt näringsrikt vatten väller upp som utanför Sydamerikas kust. Mitt ute i stora hav är produktionen liten, havsöknar kallas det ibland. Ett lägre pH tycks inte stoppa produktionen.

 

 
 
Även hög produktion även på de platser där pH-värdet är lägre