Amazonas 2014-11-28

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2014/vecka48/db14nov28.htm
 

Som du kan se på kartan nedan sträcker sig Amazonas en bra bit utanför Brasiliens gränser. Drygt en tredjedel av Amazonas ligger utanför Brasilien (ca 2, 8 miljoner kvadratkm) och då är inte hela regnskogen i Guyana och dess två små grannländer inräknat. Amazonas i Brasilien är ca 5 miljoner kvadratkm.

 

 
 
 
 

De varelser som är mest utrotningshotade i Amazonas är  stammar av indianer som vill leva utan kontakt med den övriga civilisationen. I Colombia hotas de av knarkbaronerna. De använder de reservat som ligger intill den brasilianska gränsen som transportkorridårer och då körs dessa urinvånare bort. Gummiboomen vid förra sekelskiftet var den allra värsta tiden för dessa folk, den tid då man letade efter gummiträd i Amazonas, innan man fått i ordning på gummiträdplantager i ex Malaysia. Dessa ursprungsfolk utnyttjades till arbetskraft på ett förskräckligt sätt. På kartan ser du de stammar som fortfarande finns kvar. Att det är glesare på flera ställen beror på att många stammar försvunnit.

 

 
 

En bild från Columbia, Chiribiquete National Park med hög biodiversitet och tre stammar som vill leva ifred. De flesta av bergtopparna har aldrig besökts av professionella botaniker.

 

 
 

En grupp av dessa stammar. Flera av dessa skjuter med pilbåge om det kommer ett litet flygplan. De vet att det finns en värld utanför men de vill inte komma i kontakt med den.

 

 

 

 

Botanikern i Amazonas på jakt efter medicinska växter.