En lämplig planet 2015-10-21

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka43/db15okt21.htm
 

I boken ”Rare Earth” kan visa läsa en bra sammanfattning av dessa och det sägs allmänt av dagens astrobiologer att livet ute i universum måste vara kol och vattenbaserat.

Jag har sammanfattat det i åtta punkter.

 

Vad som gäller för att en planet ska kunna få liv och att livet ska kunna existera

 

1. Flytande vatten: Alla reaktioner i cellen sker i vattenmiljö. Fotosyntesen, världens viktigaste reaktion är beroende av vatten. Utan vatten inga reaktioner.

 

2. Rätt temperatur: Någonstans mellan 0 -100 i medeltemp. Vid för låg temperatur sker reaktioner för långsamt. Vid höga temperaturer kan större molekyler sönderdelas. Det som ger rätt temperatur är lagom avstånd till en stjärna, lagom rotation runt axeln, lagom/rätt atmosfär. Atmosfären och även haven fördelar värmen runt jorden.

 

3. Atmosfär: Den tillhandahåller ämnen som C, O, N. Den skyddar mot farlig strålning. Ozonlagret skyddar mot UV-strålning, termosfären skyddar mot röntgenstrålning. Den fördelar värmen.

 

4. Magnetfält: Skyddar oss mot solvinden (laddade partiklar från solen). Skadligt för allt levande. Kan blåsa bort allt vatten och atmosfär som den sägs ha gjort på Mars.

 

5. Ämnen: Det måste finnas relativt gott om ämnen som C, O, N, K, Ca, P, S, Fe, Mg och så vidare. Dessa är viktiga för allt levandes ämnesomsättningar. Kol är centralatomen för att levande. Allt liv är kolbaserat och vattenbaserat.

 

6. Rätt storlek: En för stor planet får en giftigare atmosfär och blir helt vattentäkt, en planet som är för liten har svårt att behålla sin atmosfär. Gravitationen har stor betydelse. En för liten planet har svårt att få ett magnetfält. Det måste finnas rörelser i en järnkärna i centrum av planeten.

 

7. Kontinentaldriften: Viktig för kolets kretslopp på längre sikt. Utan denna kommer allt kol att försvinna från atmosfären. Utan koldioxid ingen fotosyntes. Vid kontinentkollisioner smälts exempelvis kalksten upp och avges som koldioxid i vulkaner. Den fungerar som en regulator för atmosfären så att koldioxiden hålls på en rimlig nivå. Utan kontinentaldriften inget land. Livet på land och nära land är det rikaste. Ute i djuphavet är inte livet lika rikt. Vulkanerna är egentligen stora koldioxidsprutor.

 

 

8. Stor måne: Utan en stor måne skulle jordaxelns lutning inte vara stabil och det skulle medföra stora klimatkatastrofer. Månens gravitation styr tidvattnet och detta är viktigt för syresättningen i havet.

 

 

 

 

Kul om vi skulle hitta en bra planet runt våra grannstjärnor men jag är lite pessimistisk på detta område.

 

 

 

 

 

 

Kommentera här: