Det politiska väckelsemötet 2015-10-13

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka42/db15okt13.htm
 

Kungen var också med på mötet.

 

 
 

På kungens sida sägs det ” På Münchenbryggeriet samlades kommuner, myndigheter, företag, fackliga organisationer, civilsamhället och andra aktörer för att tillsammans utveckla arbetssätten så att nyanlända vuxna snabbt kan börja jobba, barnen få en bra skolgång och alla kan komma in i samhällsgemenskapen. Statsminister Stefan Löfven har bjudit in till den nationella samlingen Sverige tillsammans för att samla alla krafter som kan och vill bidra till att förbättra nyanländas etablering.” Ingen har väl undvikit att förstå att det är en folkvandring av de som vill ha det bättre. En mindre del kommer från Syrien mellan 20 till 30 %. 70 till 75 % är dessutom unga vuxna män.

 

Hur ska Sverige hantera detta?

 

Jag rekommenderar bloggen Ledarsidorna.se av socialdemokraten Johan Westerholm. Han har en oväntat god insyn i det som händer med vårt land just nu. Sprid gärna denna blogg till andra som vill veta vad som händer med vårt land just nu.

 

Så nu lite om kultur.

 

Svensk kultur är utsatt för mobbning, en förminskning. Ganska regelbundet publiceras det artiklar i våra medier där svensk kultur förminskas, förklaras inte vara något särskilt. En variant av mobbning är att trycka ned en människa genom att förminska henne, få henne att framstå som värdelös. Samma sak görs med vår kultur. Varför är en bra fråga.

 

En av de svenska kulturmobbarna är Mona Sahlin som säger att det finns inte så mycket svensk kultur. ”Jag har ofta fått den frågan men jag kan inte komma på vad svensk kultur är. Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana ”töntiga” saker”. 6 juni 2001 http://sv.wikiquote.org/wiki/Mona_Sahlin Det finns fler som henne.

 

Vad har hon fått det ifrån att svenskar är avundsjuka på andra kulturer som invandrargrupper har? Kanske är det tvärtom. Mona Sahlin är nog ganska ensam om att betrakta midsommarfirande med sill o potatis i goda vänners sällskap och dans kring stången som en töntig sak.

 

Själv tycker jag att det är jätteskönt att inte vara del i en rigid kultur där ens val av äktenskapspartner bestäms av ett antal äldre män i släkten/i klanen och där flickor tvingas att gifta sig vid en för tidig ålder och att de fråntas en skolutbildning och där deras sexualitet är en fråga för hela klanen och kanske till och med könstympas i någon mån. Sådana slutna kulturer som inte är mottagliga för impulser utifrån. Den svenska kulturen är en öppen kultur som har utvecklats genom kontakt utifrån och vill fostra självständiga individer. Många ungdomar i sådana slutna kulturer vill gärna bli befriade från dessa och tex själv välja sin äktenskapspartner, de vill gärna bli en del av den svenska kulturen.

 

De kulturer som är shariastyrda är speciellt rigida och kvinnoförtryckande. Dessutom är de ofta klankulturer där den enskilde får underordna sig de vissa familjers/äldre mäns beslut.

 

De finns de som tror att man kan på ett enkelt sätt definiera svensk kultur. Kulturbegreppet är liksom kunskapsbegreppet svårt att definiera på ett enkelt sätt. Vi kan också jämföra med begreppet liv som inte går att definiera. Vi får nöja oss med kriterier/kännetecken istället.

 

När folk jämför kulturer brukar de jämföra det som jag kallar kulturella piruetter (som midsommarfirandet), saker eller händelser som är mer framträdande på något sätt och när de svenska kulturella piruetterna är påverkade utifrån som Luciafirandet blir slutsatsen att svensk kultur inte är något. Även om vi kan se påverkan utifrån blir utformningen en svensk tappning. Coca-cola har tex inte lyckats tränga ut den svenska julmusten. Ett litet exempel på att vi vill bestämma själva. Dessutom hör vi hemma i en bestämd kulturkrets, den västerländska kulturkretsen som vi är påverkade av och som vi också har påverkat.

 

Vad är då kultur? Det är vanligt att människor inte kan uttrycka vad kultur är. Ofta blandar man dessutom ihop beskrivningen av kulturen med kulturen självt, vissa speciella händelser, firanden, romaner, teaterpjäser osv beskrivs som själva kulturen. När beskrivningen av den egna kulturen görs på ett bra och originellt sätt blir den också en del av den egna kulturen, något typiskt för den egna kulturen. När beskrivningarna blir extra bra kommer dessa att påverka den egna kulturen, Astrid Lindgren har tex populariserat namnet Emil. Utan Emil i Lönneberga hade inte så många grabbar fått det namnet. För exempel på kulturbeskrivningar se de följande "dagens bilder".

 

Kultur är alltså inte bara fråga om kryddor i maten, färg på kläder och typ av kläder på kroppen, dans, sång och litterära beskrivningar av kulturen. Kulturen utvecklas dessutom genom impulser utifrån, uppfinningar för kommunikation och även beskrivningar av kulturen som är extra bra.

 

Kultur är något som utspelar sig bland människor. Det gäller hur man beter sig mot varandra, hur man kommunicerar, på vilket språk man kommunicerar, hur man uppfostrar sina barn, vilka tankar man ger dem, vilka namn man ger dem, vilken uppförandekod man överför till dem, tilliten mellan människorna. Hur man bygger sina bostäder och utsmyckar dem, vad man prioriterar i sitt vardagsliv, förhållandet mellan könen och i arbetslivet, det fasta handslaget som inger förtroende, tackandet för det minsta. Förhållande till religion o politik, släktstrukturer, oskrivna och skrivna regler och lagar. Förståelsen av naturen, förhållande till naturen, att älska naturen på det som svenskar gjort under historiens gång, att vilja plocka kantareller och blommor, upptäckter i naturen, påverkan på naturen.

 

Tidigare historia och gemensamma erfarenheter som sånger vid jul, valborg och midsommar. Lekar vid högtider. Vad man fick lära sig i skolan som gemensam historia, rekreation, upplevelser av skogspromenader och även på senare tid naturfoto och filmer.

Gemensamma erfarenheter, religion och historia har alltid varit ett underlag för samtal. Förr i tiden var samtal runt religiösa frågor framträdande men ersattes sedan av TV-program speciellt då vi bara hade två kanaler vilka gav ett underlag för samtal och diskussion.

Allt detta ingår i det vi kallar vårt kulturarv som vi överför till våra barn.

 

Och till grund för allt att detta ligger det svenska språket som trots likheter med norska och danska är ett eget språk. Detta använder vi för att uttrycka våra tankar, det påverkar våra tankar och med det beskriver vi vår kultur och språket är grunden för kulturarvet.

 

I alla kulturer finns hos människor ett inre värdesystem. Detta värdesystem är produkter av miljö, uppväxt och traditioner. Något väljer vi själva, men det mesta tar vi bara över från föräldrar och/eller den gemenskap där vi finns. Under vårt liv, tillsammans med andra, utvecklar vi en viss kulturell identitet och tillhörighet. Detta värdesystem innefattar hur man förväntas bete sig och ska bete sig. De viktigaste delarna har också skrivits ned och blivit Sveriges Rikes Lag vilken är en svensk kulturyttring trots påverkan utifrån. Dessutom finns det också det vi kallar oskrivna lagar/regler som kan variera från plats till plats. Även speciella etikettregler har utvecklats.

 

Tillkomsten av nya lagar visar också påverkan utifrån speciellt under senare decennier efter anslutningen till EU.

 

Idag är det populärt att sjunga mångkulturens lov. Fast mångkultur är egentligen ett finare ord för parallellkulturer något som ingen av oss vill ha. Den person som säger att i Sverige ska svenska lagar gälla säger egentligen att svensk kultur ska vara främst.

 

 
 

Fast de som förespråkar ett mångkulturellt samhälle har glömt att svara på en viktig fråga.

 

Vad är det för fel med den svenska kulturen så att vi måste föra in andra reaktionära kulturer i vårt land? Klanbaserade kulturer eller shariastyrda kulturer. Den svenska kulturen som ju gått från att vara en reaktionär kultur till att bli en mer framåtsträvande och utåtriktad kultur. Svensk kultur har dock alltid varit öppen för omvärlden.

 

Några saker som kännetecknar en reaktionär/konservativ kultur: a. kvinnor är andra rangens medborgare, b. du får inte bestämma över din sexualitet, speciellt inte som flicka, c. en mycket begränsad yttrandefrihet om religion och politik, d. ledare får inte ifrågasättas, e. fysisk bestraffning i uppfostran

 

Sverige har lämnat detta reaktionära stadium, vi har jämlikhet mellan könen, om flickor vill kan de både bli sjökaptener eller flygkaptener, ej längre förbjudet med sex innan äktenskapet, vi har yttrandefrihet även om vänstergrupper vill begränsa denna. Det är möjligt att ifrågasätta landets och kommunens ledare. (Mer problematiskt att ifrågasätta en arbetsgivare i privat sektor och samtidigt behålla jobbet. Att ifrågasätta en arbetsgivare i kommunal sektor är enklare, det blir mest en fråga om dålig löneutveckling). Vi får ifrågasätta vår traditionella religion, vi kan lämna ett samfund vi vuxit upp i utan att bli fysiskt straffade, vi får lov att vara ateister. De flesta agar inte längre sina barn.

 

Vad är det för problem med att vi i Sverige har gjort denna resa i vår kultur så att vi måste importera främmande reaktionära kulturer och framhålla att det är bra med mångkultur? Kulturer som är shariastyrda och klandominerade.

 

Ordet mångfald låter fint, exempelvis biologisk mångfald. En mångfald av idéer som fritt kan uttryckas är bra för ett samhälle. Är då inte mångfaldsbegreppet när det gäller kulturer en täckmantel för att låta reaktionära kulturer bita sig fast i vårt land? Till vilken nytta är en mångfald av reaktionära kulturer? Exempel på reaktionära kulturer: romska och shariastyrda. Den romska kulturen är exempel på en kultur som skulle behöva göra en klassresa.

 

Om du inte vet om en kultur är reaktionär eller ej så granska först hur flickor får växa upp och deras val av utbildning, yrke eller äktenskapspartner.

 

Sveriges Rikes lag har utvecklats undan för undan och avspeglar vår kultur, vårt tänkesätt även om den har fått en viss prägling av kristendomen. Nya lagar avspeglar även den riktning som vår kultur har för närvarade. Exempelvis ägandet av marken beläggs med restriktioner undan för undan. Kulturen styr alltså lagen. (Kanske en viss skillnad efter EU-inträdet).

 

Muslimska kulturer som förespråkar sharialagstiftning är exempel på kulturer som styrs av en uppsättning av lagar och regler, en gång för alla givna. Dessa har svårare att bli progressiva. Kulturen styrs av en gammal lagstiftning som påstås vara gudomlig.

 

Bra och problematiska kulturer finns. Hur avgörs detta om en kultur är bra eller ej? Granska till att börja med lagstiftningen och andra regler för det kvinnliga könet.

 

En problematisk kultur begränsar individen, individen underställs klanen/gruppen. En progressiv kultur öppnar upp för individen.

 

En intressant synpunkt om multikultur av en svensk journalist i Afrika med tanke på den brokiga blandningen av kulturer i Afrika vilket ligger bakom många konflikter. ”Det här är en viktig fråga som inte får behandlas lättsinnigt. Var finns det land där en brokig blandning av kulturer och religioner bevisligen har haft en positiv inverkan på det landets utveckling? Jag trodde länge att det kanske kunde vara Brasilien, men min son som bor där med en mörkhyad brasiliansk flickvän har tagit mig ur den villfarelsen.

 

När jag tar del av svenska opinionsbildares trosvissa lärosatser i det här ämnet, så tycker jag mig höra den gamla slagdängan Internationalen i bakgrunden. Det som kallas det mångkulturella samhället synes mig vara en remake på det lyckorike som kallades kommunismen. En vacker utopi som krackelerade i samma ögonblick den utsattes för ett stresstest”. http://www.ethnopress.se/

 

Stalin ordnade mångkultur genom hårdhänta folkförflyttningar. Idag används våra skattepengar för att åstadkomma något liknande. Med samma tänkta resultat för eliten ”söndra och härska”. Men vissa kulturer är svåra att härska över, det kommer eliten med tiden att upptäcka.

 

Det som nu sker med Sverige är i överenstämmelse med den nyligen antagna FN-agendan, Agenda 2030 http://www.regeringen.se/artiklar/2015/09/genomforandet-av-2030-agendan-for-hallbar-utveckling-en-uppmaning-till-handling/

 

För en kritisk granskning se https://peterkrabbe.wordpress.com/2015/10/03/det-sovande-folket/

 

Från en annan blogg saxar jag följande ” Det som skiljer ut vita västerlänningar är inte illdåden utan att de har skapat världens bästa samhälle, världens bästa välstånd, världens bästa tänkande alla kategorier. Det är därför alla jordens folk, hur stolta de än är över sig själva, vill bli delaktiga i den västerländska vita rasens storverk. Alla vill ta del av deras uppfinningar: köra runt i deras bilar, flyga med deras flygplan, anlita deras sjukvård, bo i deras samhällen och bostäder, lyssna på deras radiosändningar, se deras filmer och teveprogram, arbeta med deras datorer, ägna sig åt deras sporter och fritidssysselsättningar. Kort sagt: den vita rasen är inte bara bäst i världen utan den bästa någonsin – och det har alla andra raser fått del i. De vita har motat bort religionen från sitt tänkande, uppfunnit demokratin, åsiktsfriheten, tryckfriheten, mänskliga rättigheter, flyktinghjälp … ja ta vilket område som helst, så befinner de sig främst i ledet. Utom kanske när det gäller tortyr. Vissa säger att kinesisk tortyr är bäst i världen.” https://morklaggning.wordpress.com/2015/10/02/sa-vitt-jag-vet/

 

Kanske kan man tillägga att i Saudiarabien finns det tio gånger så många bilar som kameler. Saudierna älskar i synnerhet de snabba europeiska bilarna. (När jag senare frågade mina elever vad de tror finns mest av i Saudiarabien, kameler eller bilar svarade många "kameler") Med hjälp av västerlänningar och västerländsk teknik har man kunnat pumpa upp sin olja och leva ett gott liv. Hela världen har tagit efter den västerländska kulturen där den svenska kulturen är en viktig del och har givit ett viktigt bidrag. Det är inte en slump att det finaste vetenskapliga priset Nobelpriset delas ut i Sverige.

Det svenska samhället har påverkats av miljön här uppe i norr. Mycket arbete har lagts ned på att överleva den långa vintern, att för bättra levnadsförhållandena. I och med industrialismen tog uppfinningsrikedomen extra fart och de svenska internationella företagen grundlades.

"Uppfinnaren Håkan Lans formulerade detta i en tidningsintervju sommaren 1997: ”På 1870-talet var Sverige ett av världens fattigaste länder, så förbannat fattigt att folk tvingades fly till Amerika. Men 1972 hade vi blivit världens tredje rikaste land. Varför? Mycket på grund av svenska uppfinningar, de företag som utvecklades utifrån dessa, och den sysselsättning som då skapades”." Hämtat från "Konstruktionen av den svenska snilleindustrin: Mediala bruk av uppfinningar, snillen och industrier i Sverige" , red. Magnus Rodell & Staffan Wennerholm.

 

En ofullständig lista på svenska uppfinnare https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_svenska_uppfinnare  http://www.dn.se/ekonomi/11-svenska-uppfinnare-som-gatt-till-historien/

 

Finns det någonstans på jorden där man inte älskar mobiltelefonerna, en till stora delen en svensk uppfinning, ett resultat av den tekniska västerländska kulturen/industrialismen kan man säga. Se http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9910/24/osten.html https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%96sten_M%C3%A4kitalo 

Men även entreprenörer har haft en stor betydelse för utvecklingen av dagens svenska samhälle både svenska och europeiska. Läroböckerna som används i våra skolor är dåliga på att framhålla detta, se http://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/den-felande-lanken_525712.html/BINARY/Den%20felande%20l%C3%A4nken

Ta också ett sådant exempel som upptäckten av universums grundämnen. I forntiden var 11 grundämnen kända som järn, koppar, tenn, bly, silver guld, kol osv. De hyllade araberna upptäckte inget grundämne. Men under de europiska medeltiden (inte så där mörk som vissa dåligt informerade människor säger) upptäckte en Albertus Magnus ett grundämne, arsenik. Av de återstående ca 80 grundämnena som finns i naturen har svenskar upptäckt ett antal viktiga grundämnen. (Antal grundämnen är 92, för så många grundämnen förekommer naturligt på jorden. Om man endast räknar de på jorden naturligt förekommande stabila grundämnena och då skulle alltså siffran hamna strax under 90 istället.) se http://www.krc.su.se/documents/Svenska_grundamnen1108.pdf

 

Vidare läser vi ” Om vi använder siffran 92 för det totala antalet grundämnen och sedan siffran 23 för de som svenskar upptäckt visar det sig att exakt 25 % av världens grundämnen allra först i världshistorien upptäckts av svenskar. Räknar vi sedan bort de sedan förhistorisk tid elva allmänt kända grundämnena och samtidigt dristar oss att använda den högsta siffran för svenska upptäckter så når vi hela 33 % av grundämnena. Det är siffror som tål att reflekteras mer än en gång. Vart tredje–fjärde grundämne som finns har allra första i världshistorien upptäckts av svenskar. Upptäckterna skedde mellan 1735 (Kobolt) och 1895 (Helium). Många av dem är därtill uppkallade efter platserna där de upptäckts, såsom Yttrium, Holmium och Tulium.

 

Det är hög tid att Sverige rätar på ryggen och lyfter fram sin stolta kemihistoria runt om i landet.”  

Detta är en viktig del av den svenska kulturen fast ganska okänd för de flesta. Det finns fler viktiga delar som vi nu inte hinner att gå in på.

 

Dessutom är tecknen för alla universums grundämnen en svensk idé. 

Sen får vi inte glömma vår store blomsterkonung Carl von Linné som upprättade ett system av namngivning och klassificering av allt levande som hela världen har antagit. Han som skickade sina lärjungar runt hela världen för att upptäcka och klassificera växter och djur, lärjungar som gjorde pionjärinsatser i många länder. Fortfarande åker svenska studenter och gör viktiga insatser för att klassificera växter som tex "Flora of Ecuador". Men det blir för mycket att skriva om honom och alla lärjungarna också. Plus alla de andra svenska uppfinningarna som gjort succé runt hela världen och gjort livet lättare för många människor. Sen kan vi också ta speciellt de uppfinningar som frigjort kvinnorna från deras tunga arbeten. Där har också svenska män, uppfinnare och entreprenörer gjort betydande insatser för världens kvinnor.

 

Så slutklämmen blir; ”Var rädd om den beundransvärda och framgångsrika svenska kulturen”.

 

 

Kommentera här: