Växthusgasernas blockering 2015-10-12

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka42/db15okt12.htm
 

Med mer vattenånga i atmosfären som i tropikerna har heller inte utsläpp av metan någon större betydelse där. Metanet oxideras sedan i atmosfären till CO2 bla med hydroxylradikaler.

 

 

En uppförstoring av hur vattenångan och CO2 kompletterar varandra.

 

 

Nedan det ursprungliga diagrammet som används i många sammanhang.

 

 

Begreppet klimatkänslighet betecknar den temperaturförändring det blir vid en fördubbling av CO2 från förindustriell nivå 280 ppm till 560 ppm CO2. Är den stor ökar temperaturen mycket i framtiden. Är klimatkänsligheten liten ökar temperaturen inte så mycket. Vet ej hur man räknar klimatkänslighet. Undrar om och hur man har tagit hänsyn till att större delen av växthuseffekten är förlagd till tropikerna och att där har inte CO2 så stor betydelse.

 

 

 

Kommentera här: