Oljesubventionerna? 2015-11-10

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka46/db15nov10.htm
 

Nedan finns det en karta på de länder som subventionerar fossila bränslen dom olja och gas. Lägg märke till att det är i första hand de oljeproducerande länderna som i första hand subventionerar exempelvis bensin. Inte Sverige eller USA. Fast USA tycks ha väldigt lite skatt på bensinen 40 – 45 öre. Alla europeiska länder skattebelägger drivmedel betydligt mer. Bland de värsta är Norge. Många asiatiska länder har en viss subvention av drivmedel, däribland Kina och Indien. Iran och Saudiarabien subventionerar för stora belopp. I Venezuela är bensinen nästan gratis. Se tabellen nedan.

 

 

 

 
 

http://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/ Överst i denna tabell hittar du länderna som subventionerar oljan mest.

 

Produktionspriset ligger mellan 5 och 6 kr. Skatten i Sverige är 8:67. Pris på bensin i USA är under 6 kr. Bland de dyraste länderna är Norge.

 

Anna Lindstedt säger att energin har med ny teknik blivit billigare och mera lättillgänglig. Vad menar hon? Det är rätt att oljan blivit billigare, effektivare kolkraftverk byggs för fullt i Kina och andra asiatiska länder men det är väl inte detta hon menar? Är det kanske att mer kärnkraftverk byggs i världen? Vindkraftverk och solceller kan det ju inte vara för elen därifrån är dyrare.

 

De talade också om att klimatvetenskapen har blivit säkrare. Att havsytan stiger. Hoppas att de inte lyssnar på Rockström, han som talar om havsnivåhöjningar på uppemot två meter samtidigt som han stödjer sig på auktoriteter som talar om höjningar på ca 30 cm. Se http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka45/db15nov06.htm

 

Tänk dessutom på den stora felräkningen om Antarktis som IPCC har gjort. Se gårdagens inlägg till Dagens bild. Se http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka46/db15nov09.htm

 

Anna Lindstedt säger att världens förhandlare blivit som en familj. Det låter olycksbådande. De behöver bytas ut.

 

 

 

Kommentera här: