USA:s Östkust 2015-11-05

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka45/db15nov05.htm
 

Redan i början på 1900-talet började människor att flytta härifrån enligt denna artikel som talar mycket om havsnivåhöjning. http://www.chesapeakequarterly.net/sealevel/main8/

 

Öarna minskade redan i storlek år 1650 då man började att registrera ytan, minskningen tog fart omkring 1850 relativt att havsytan ökade mer då. Men det viktiga är att komma ihåg att landet också kan sjunka vilket det gör här. Det finns gott om salta marina våtmarker här längs kusten som växer i takt med havet. De tål en havsnivåhöjning på ca 40 cm per 100 år.

 

Mätningar visar på en rejäl havsnivåhöjning sedan mitten av sjuttiotalet. 6 mm per år gör 6 cm på 10 år och 60 cm på 100 år. Det är en höjning av havsytan i denna storlek eller mer som vissa personer hotar med. Och marken längs kusten är mycket låglänt även inåt landet. Denna stora höjning är dock inte typisk för hela området. Lokalt har upptag av grundvatten gjort att landet sjunker mer.

 

 
 

Men det är inte bara fråga om havsnivåhöjning. Marken sjunker som ett resultat av att jordskorpan längre norrut återtar sin form efter att ha varit nedpressad en en mycket stor inlandsis. Kartan nedan är hämtad från Nasa. En karta som visar hur botten sjunker utanför USA:s östkust, till exempel vid Chesapeak Bay. Den sjunker med upp till 10 mm per år vilket gör 1 m per 100 år. Själva kusten tycks sjunka med nästan 2 mm per år enligt flera rapporter. ftp://podaac.jpl.nasa.gov/allData/tellus/L3/pgr/browse/GIA_n100_mass_0km_1000x550.gif

 

 
 

Detta är förklaringen till den tillsynes stora havsnivåhöjningen.

 

Sedan har havsnivån i Atlanten ändrat sig under de senaste 7000 åren. Här är ett exempel från Brasiliens kust.

 

 
 
 
 
 

Kommentera här: