Håkäringen 2015-05-15

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka20/db15maj15.htm
 
 

Bildkälla: http://bigfishesoftheworld.blogspot.se/2012/09/shark-greenland-somniosus-microcephalus.html

 

Från Wikipedia hämtar jag följande: ”Föder kullar av upp till 10 levande ungar som är ca 40 cm långa (äggen kläcks i hajen). Det har noterats att hajen växer mycket långsamt - mellanstora exemplar som mättes över en längre tid visade sig bara växa en halv centimeter per år. De antas därför bli mycket gamla, vissa forskare uppskattar maxåldern till över 100 år” 200 år sägs det på vissa ställen.

 

Vidare: ” Håkäringen är en notorisk allätare som äter en väldig mängd fiskarter liksom sälar, sjöfåglar, bläckfiskar och krabbor. Den samlas ofta i mängd kring val- och sälfångstfartyg, där den lever på as som fartygen lämnar efter sig”.

 

Hur fångar den sälar som simmar snabbare? I ett TV-program som jag såg härom kvällen sa de att denna haj tar sälarna när de sover i vattnet. Följande hittar jag på nätet om detta ” De flesta luftandande havsdjur, till exempel valar och havssköldpaddor, sover i vattenytan, men det finns faktiskt också luftandande havsdjur som kan sova under vattnet, bland annat sälarna, som kan sova i dykläge. De stiger bara upp till ytan efter luft med jämna mellanrum utan att vakna. Ofta sover de dock precis vid ytan, med nosen eller det översta av huvudet över vattnet.” http://illvet.se/naturen/finns-det-djur-som-kan-sova-under-vattnet-eller-medan-de-flyger
 

Den fångades kring 1900-talets början till ett antal av 30 000 - 40 000 per år. Man gjorde lampolja av denna feta fisk. Nu fiskas den mest av misstag. Den är problematisk att äta ” Köttet innehåller trimetylaminoxid, vilket i matsmältningsprocessen bildar trimetylamin, ett gift som ger neurologiska symptom som påminner om extrem druckenhet. Synrubbningar, diarré och kramper som i värsta fall leder till döden kan förekomma. Upprepad kokning och torkning gör köttet ätligt. Traditionellt har det ätits av inuiter, samt i fermenterat skick som surhaj (hákarl) på Island, en motsvarighet till den svenska surströmmingen”. Ett märkligt kött hos en märklig fisk. http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5k%C3%A4ring

 

Håkäringen har även kommit in i svenska vatten. Det finns gott om denna haj idag men ingen vet hur många det finns. Se artikeln om en håkäring i Kosterhavet. http://loven.gu.se/aktuellt/nyheter/fulltext//hakaring-i-kosterhavet.cid1165228

 

Och den har fångats utanför Smögen http://www.gp.se/nyheter/bohuslan/1.116197-130-kilos-fisk-pa-spoet

Håkäringen kommer på sjätte plats av världens stora hajar. Den vita hajen kommer på tredje plats. Se http://www.buzzfeed.com/fjelstud/the-10-largest-sharks-in-the-world#.tbzqAjOvr

 
Som andra hajar har håkäringen inre befruktning med hjälp av två penisar.
 
 

http://thefisheriesblog.com/2014/07/07/why-do-sharks-have-two-penises/

 

Penisarna är omvandlade fenor och dessa fenor är parvisa. Hajhannen använder bara en penis åt gången.

 

 

Kommentera här: