Nya skolelever 2015-02-05

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka06/db15feb05.htm
 

I Dagens Industri förra veckan avslöjades det att regeringen har en grupp på fyra personer under namnet ”Mottagande och etablering” för att rusta Sverige för att ta emot 400.000 asylsökande, varav 130.000 barn, de närmaste fem åren. http://www.di.se/di/artiklar/2015/1/31/har-ar-regeringens-hemliga-asylgrupp-2/?share=9FC5741B79DAE55ECF3A3EF09F272963

 

Prognosen för 2015 är ca 95 000 personer asylsökande. Av de asylsökande brukar knappt häften få asyl i första omgången. Efter ett tag kommer ansökning om anhöriginvandring.

 

http://www.dagensarena.se/innehall/migrationsverket-95-000-asylsokande-nasta-ar/

 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/95000-asylsokande-i-sverige-2015/
 

En invandrad person blir ofta en anknytningsperson. I en publikation ”Anhöriginvandrare och deras familjer” http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0701_2008A01_BR_BE51BR0803.pdf sägs det ”Det motsatta gäller för invandrare från länder med lågt HDI. För de invandrare som kom år 2000 är det efter sex år 29 procent som är anknytningspersoner. Samtidigt har det kommit 48 nya invandrare till dessa. Det betyder att det i genomsnitt har kommit 1,7 personer till varje anknytningsperson. Invandrarna från länder med medel eller lågt HDI är ofta flyktingar eller har fått uppehållstillstånd av humanitära skäl. Dessa kan inte alltid välja när familjen ska komma efter, den egna ekonomin och situationen i hemlandet kan också hindra en flytt till Sverige. Det kan också vara så att (vanligast) pappan i familjen flyr till Sverige och tänker återvända till hemlandet så fort situationen i hemlandet förbättrats. Efter några år i Sverige inser de att så inte kommer att ske än på några år och då kommer resterande familjemedlemmar hit. Det kan vara några av förklaringarna att det från länder med lågt HDI är en hög anhöriginvandring efter två, tre år.”

 

Alltså från länder med lågt HDI (Human Development Index, exempelvis Somalia Afganistan) kommer det sedan 1,7 personer på varje person som fått asyl/uppehållstillstånd.

 

Kan detta betyda att om 400 000 söker asyl under fem år så får i genomsnitt hälften asyl och så kommet det under de följande åren att komma ytterligare uppemot 300 000 personer.

 

Så i runda tal med asylsökande och anhöriginvandring så kommer mellan 4 och 500 000 att få uppehållstillstånd. Dessutom uppmuntrade den förra borgerliga regeringen till arbetskraftsinvandring vilket också medför en viss anhöriginvandring.

 

Nedan ser du en befolkningspyramid för Sverige från idag och därunder en jämförelse med hur det var år 1900

 

 
 
 
 

Hur många barn finns det i förskola och skola i Sverige? Från 5 år tom 19 år är det mellan 1,5 och 1,6 miljoner barn. Enligt DI:s artikel skulle det komma ca över 130 000 barn. Låt oss anta att ca 100 000 är mellan 5 till 19 år, då skulle skolbarnen öka med ca 6 %. Låt oss anta att dessa barn fördelas jämt över landet i Sveriges skolor och att även de som är äldre behöver gå flera år i våra skolor pga av missade skolår eller obefintlig skolgång. För en skola på ca 150 elever så ökar antalet invandrade barn med 9 st under några år. Och för en skola med ca 300 elever ökar barnantalet med ca 18 stycken. Hur blir resurserna då för dessa barn? Kommer skolorna att få ökade resurser?

 

Prognosen är dessutom att antalet födda barn kommer att öka i Sverige.

 

 
 

Om vi extrapolerar på nedanstående diagram när det gäller invandring och utvandring så är det så att invandringen kommer att vara fortsatt mycket högre än utvandringen.

 

 
 
 

Kommentera här: