Solstrålningen 2014-12-03

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2014/vecka49/db14dec03.htm
 
 
 
En ökning från ca 440 till 470, ungefär 7 %
 
 
 
Ingen ökning. Strålningen är mycket liten
 
 
 
En tydlig ökning 12 %
 
 
 

Även på hösten är uppgången högre, 15 %.

 

Detta visar än en gång det som jag alltid brukar säga att klimatförändringen hittills är en fråga om tidigare vårar och att hösten är längre. Växtsäsongen har blivit längre.

 

SMHI igen ” Sedan mitten av 1980-talet fram till omkring 2005 har den årliga globalstrålningen ökat med nästan 8 % i Sverige. Liknande tendens ser man i stora delar av Europa. Det gjordes även mätningar före 1980-talet och dessa data tyder på att globalstrålningen var högre under 1960-talet än under 1980-talet. Nedgången från 1960-talet till 1980-talet och den därpå följande ökningen in på början av 2000-talet benämns ofta inom den internationella klimatforskningen för global dimming and brightening. Dessvärre är de äldre mätningarna inte homogena med dagens mätningar och det går därför i nuläget inte att jämföra nivåerna som hittills observerats på 2000-talet med de som observerades under exempelvis 1960-talet. Förhoppningsvis kan äldre data så småningom läggas till de befintliga mätserierna men innan dess behöver ett omfattande arbete göras med att uppskatta kvalitén i äldre data och för att ta fram erforderliga korrektioner.” Om det bara är fråga om för global dimming and brightening varför är det just hösten och våren som har den stora ökningen?

Mellan andra världskriget och 80-talet var det mer aerosoler och partiklar i atmosfären. Sedan har atmosfären blivit renare.
 
 
 

Kommentera här: