Amazonas 2013-02-01

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2013/vecka05/db13feb01.htm
 

Amazonas har liksom andra tropiska områden drabbats mycket av detta. Inte bara platta områden bränns utan även branta sluttningar och därmed kan jorderosionen ta fart.

 

På en video presenteras en man i Amazonas som har funnit att det går bra att försörja sig utan att bränna skogen och han håller på att lära andra hur de ska göra. Denna man planterar träd i stället. Se på videon som finns på denna hemsida: http://news.mongabay.com/2013/0131-hance-werber-interview.html Det finns också en intervju med filmaren.

 

Det behövs personer som Reynaldo. Indianerna som en gång i tiden var talrika i Amazonas hade sitt sätt att bruka jorden som bland annat innefattade att de grävde ner träkol i marken och på så sätt fick den bördigare. Vissa indianer gör fortfarande på samma sätt men om Reynaldo gör det avsjöjar inte filmen.
 
 
 

Kommentera här: