Kolonisatörsväxter 2013-08-21

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2013/vecka34/db13aug21.htm
 

Ännu en bild från denna plats som visar den störda miljön. Fåbergstolsbreen som denna glaciär kallas är också en utlöpare från Jostedalsbreen.

 

Du ser tydligt att växterna inte hunnit med i den snabba avsmältningen av denna dalglaciär.

 

Nedanför Nigardsbreen.

 

Det var intressant att ta en liten titt på vilka växter som var kolonisatörer av marken efter att isen försvunnit. Mossor, lavar och gräs fanns givetvis, buskar kommer snabbt men mellan dessa hittade jag trevliga bekannta som även finns på våra ängar och i våra hagar.

 Rödblära

 

Rallarros/Mjölkört

 

Blåklockor och käringtänder vilka det fanns extra gott om.

 

Midsommarblomster
 

Gullris

 

Dessutom såg vi också getväppling, blodrot och ängskovall. Växter som vi sammanknippar med ängsmarker. Läste en gång en artikel om våra kära ängsblommor och författaren skrev att vi inte visste var dessa kom från. I en annan artikel som jag hittade på nätet läste jag följande om var ängens växter kommer ifrån.

 

"Många växter som ursprungligen fanns i små gläntor i omgivande skogar, berghällar, stränder, kärr och myrar vandrade in och fann sig till rätta på de mer eller mindre öppna fodermarkerna. Det är troligt att följande arter, som till exempel gullris, har sitt ursprung i skogsmarker, liten blåklocka, gråfibbla och kattfot på berghällar, blodrot i kärr- och myrkanter samt rödven, kråkvicker, hönsarv och brunört på strandkanter. En del andra arter, tex vårbrodd, har vandrat med bonden från gräsmarker i norr (Ekstam, Aronsson Forshed 1988) och gullhavre har införts med franskt gräsfrö, men den kan även vara ursprunglig på vissa håll i Sverige (Den virtuella floran, Internet)." http://www.u7873096.fsdata.se/wp-content/uploads/2009/03/inventering_flora_vegitation1.pdf

 

De säger att liten blåklocka har sitt ursprung  på berghällar. Var någonstans? På berghällar i skogsmiljö? Låter lite tveksamt. De växter som är kolonisatörer försvinner ofta när skogen vuxit upp. Den ekologiska successionen. Men det bör tilläggas att våra ängsväxter trivs bra i miljöer som blivit störda och är därför bland de första som invaderar ett område efter en störning. De buskar som kommer först efter att isen är borta är björk och sälg.

 

Hoppas att någon kommer att följa växtinvandringen efter bortsmältningen av Fåbergstolsbreen. Ska bli intressant att åka dit om ett par år och se på växterna om nu inte denna glaciär utvidgar sig och återtar sitt område.

 

Kommentera här: