Isbjörnarna i norra Ryssland 2015-09-09

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka37/db15sep09.htm
 
 

Först är det bra att veta var platsen är. Se karta.

 

 

 
 

Vi frågar oss vilken isbjörnspopulation är det fråga om. Se nästa karta.

 

 

 Det är Kara Sea populationen.

 

Har denna population minskat eller ökat. Skrev igår att WWF skänker pengar för att stoppa tjuvjakt på isbjörn i norra Ryssland. Kanske har minskad jakt lett till ett ökande antal isbjörnar. En minskande jakt på isbjörn är en av de viktigaste faktorerna bakom den världsvida ökningen av isbjörnarna. Vi ser också tydligt och klart att väderstationen ligger helt klart inom denna isbjörnspopulations område. Varför bör det överraska att dessa nyfikna djur tillfälligt slår sig ned vid denna väderstation? Det är inte i inlandet som reportern säger.

 

 

En uppskattning av antalet isbjörnar i denna population publicerades för första gången för snart ett år sedan. Man beräknar att det finns 2700 till 3500 isbjörnar i denna population. En stor isbjörnspopulation med andra ord.

 

 

 

Hur många isbjörnar finns det totalt och hur är förändringarna i populationerna? Det beror ibland på vem du frågar. Se följande artikel http://www.canadiangeographic.ca/magazine/dec12/polar_bears.asp

 

 

Diagrammet nedan tar upp hur isbjörnarna ökat globalt sett.

 

 

Källa https://polarbearscience.files.wordpress.com/2015/05/crockford-unofficial-polar-bear-numbers-to-2015-sept-1-final1.jpg

 

1960 var det någonstans mellan 5000 och 15000 isbjörnar. Ingen vet riktigt. Idag finns det mellan 20 000 och 30 000 stycken. Hur mindre is kan påverka isbjörnen se gårdagens blogginlägg.

 

 

 

 

 

 

Kommentera här: