Oljeprisfallet 2015-01-20

http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka04/db15jan20.htm
 

Svaret på frågan tror jag finns i denna artikel. Det finns en militär upprustning och fiendskap vid Persiska Gulfen som de flesta av oss inte har förstått. Saudiarabien och Iran är stora fiender. Väldigt mycket vapen säljs till dessa länder och dess grannar. Men Iran har satsat stora pengar på anläggning för kärnenergi och som många tror och Iran förnekar, en kärnvapenanläggning. Med ett kärnvapen får Iran ett jättestort övertag. Ska Saudiarabien skaffa sig samma sak kostar det otroligt med pengar. Då är det billigare på Saudiarabien att sänka priset på Oljan genom att pumpa upp mer. Iran hade budgeterat ett pris på 135 dollar per fat. Iran har inte stora oljefonder som Saudiarabien och därmed har Saudiarabien chansen att genom att pumpa upp mer olja slå söder Irans ekonomi så att de inte kan fullfölja sin kärnsatsning med inte bara kärnkraftverk utan även en uppbearbetningsanläggning vilken ger material till kärnvapen. Läs gärna. http://business.financialpost.com/2014/12/27/nevermind-u-s-shale-saudi-arabias-oil-power-play-targets-irans-economy/

 

Samtidigt skapar Saudiarabien problem för andra länder som Venezuela men det tror jag inte att de bryr sig om.

 

DN har tagit upp frågan om oljepriset i en översatt artikel där det diskuteras om 50 dollar ska bli det nya taket och 20 dollar bli det nya golvet. http://www.dn.se/ledare/kolumner/oljepriset-har-natt-sitt-nya-tak/ 

 

Här lyser det igenom att marknadsandelarna är viktiga och att Saudiarabien vill konkurrensutsätta USA:s skifferolja för större konkurrens så att inte så mycket skifferolja produceras. Ingenting nämns här om fiendskapen mellan länderna vid Persiska Gulfen. Kanske en miss. Framtiden lär ge ett svar på detta.

 

 
 

Diagram hämtat från https://www.iea.org/oilmarketreport/omrpublic/

Som vi ser av diagrammet är överskottsoljan som bestämmer priset inte en sådan stor volym förhållandevis men det räcker med denna mängd för att pressa priset.

 

Mer att läsa om Saudiarabiens problem, ekonomin behöver diversifieras, de har själva en hög oljeförbrukning, de ska få en ny kronprins. Det är lite olika meningar bland alla prinsarna vem som är bäst lämpad som kronprins.

http://gulfbusiness.com/2015/01/battle-black-gold-can-saudi-win/

 

De spelar ett högt spel, nya intressanta fyndigheter väntar på att bli använda till exempel i Australien. Se http://www.dagbladet.no/2013/01/25/nyheter/utenriks/oljefunn/25431429/  Australien nytt Saudiarabien?

 

 
 
 

Men det kostar mer att ta upp oljan här än i Saudie där kostnaden ligger mellan 5 och 10 dollar.

 

 

 

Kommentera här: